Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Slimību profilakses un kontroles centrs izskata iesniegumu par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanas nepieciešamību, balstoties un pieejamiem epidemioloģiskajiem datiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, starptautiskajām tiesību normām un vispārējiem tiesību principiem un izdod lēmumu par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu atļauju, Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedz pieprasījumu brīvā formā, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, vakcīnas nosaukumu, vakcinācijas kampaņas laiku, kampaņas laikā plānotās aktivitātes, atbildes saņemšanas veidu.

    Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Lēmums par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 15 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Slimību profilakses un kontroles centrā. Lēmumu var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā kā elektronisko dokumentu, e-adresi, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.