26.04.2013, 00:00

Gadījuma definīcija un algoritms ir sagatavoti uzraudzības mērķa īstenošanai.

1. Gadījuma definīcija putnu gripas A(H7N9) infekcijai.

Apstiprināts gadījums: Pacients, kuram putnu gripas vīrusa A (H7N9) nukleīnskābe noteikta ar PĶR metodi saskaņā ar ECDC / PVO Eiropas reģionālā biroja vadlīnijām

Varbūtējs gadījums: Netiek pielietots

Aizdomīgs gadījums: Netiek pielietots

Par visiem apstiprinātiem gadījumiem ir jāpaziņo nacionālajai vadībai un ECDC caur Agrās brīdināšanas un reaģēšanas sistēmu (EWRS).

2. Persona, kura pakļauta laboratoriskai testēšanai uz gripas vīrusa A(H7N9) infekciju.

Klīniskie kritēriji:

Smaga akūta elpceļu infekcija (SARI) [1] ar saslimšanas sākumu pēdējo desmit dienu laikā:

1. Anamnēze drudzis vai ķermeņa temperatūras paaugstināšanās ≥ 38 ° C

UN

2. klepus

UN

3. hospitalizācijas nepieciešamība.

Riska iedarbības kritēriji:

1. Ceļojums nesen (10 dienu laikā pirms slimības sākuma) uz/no riska teritorijām [2] , kur reģistrēti cilvēka saslimšanas gadījumi ar putnu gripas vīrusu A (H7N9), vai ir zināms par putnu gripas vīrusa A (H7N9) cirkulāciju dzīvnieku vidū

VAI

2. tuvs kontakts ar apstiprinātu gadījumu (10 dienu laikā līdz saslimšanas brīdim).

3. Algoritms laboratoriskajai testēšanai

Personai, kura atbilst klīniskiem un riska iedarbības kritērijiem, veic laboratorisku pārbaudi uz putnu gripas vīrusa A(H7N9) infekciju, izmantojot algoritmu zemāk.

Dalībvalstis varētu apsvērt laboratorisku testēšanu personām, kuras bijušas ciešā kontaktā ar klīniski apstiprinātu gadījumu (kritēriji 1. un 2.), pat ja tiem nav bijusi nepieciešama hospitalizācija (kritērijs 3.).

Personas testēšanas algoritms

Persona, kura saskaņā ar gadījumu definīciju atbilst kritērijiem laboratoriskai testēšanai uz putnu gripas vīrusa A(H7N9) infekciju, jāizmeklē pēc šāda algoritma:

attēls

References:

1. ECDC riska novērtēšana: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/avian_influenza/risk_threat_assessments/Pages/risk_threat_assessments.aspx

2. ASV Slimību Profilakses un Kontroles Centrs (US Center for Disease Control and Prevention) http://www.cdc.gov/flu/avianflu/h7n9-case-definitions.htm,

3. Taivānas veselības departments (Taiwan department of health): http://khd.kcg.gov.tw/Attachment/000001_000424_000001/files/H7N9%E6%B5%81%E6%84%9F%E7%97%85%E4%BE%8B%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E8%88%87%E9%80%9A%E5%A0%B1%E6%96%B9%E6%B3%95.pdf

4. Sabiedrības Veselības Anglija (Public Health England) (http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1317138620910)

5. Roberta Koha Institūts ( Robert Koch Institute) (http://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/AviaereInfluenza/Falldefinition_H7N9.pdf?__blob=publicationFile ,

6. Nacionālais Sabiedrības Veselības Institūts (Institut National de Veille Sanitaire)   http://www.invs.sante.fr/Actualites/Actualites/Surveillance-des-infections-liees-au-nouveau-virus-aviaire-A-H7N9-.-Point-au-5-avril-2013 

1 PVO Standarta vadlīnijas gripas globālai uzraudzībai http://www.who.int/influenza/resources/documents/INFSURVMANUAL.pdf 

2 Riska teritorijas: reģioni vai valstis, kurās ir laboratoriski apstiprināti cilvēku saslimšanas gadījumi ar AH7N9 vai AH7N9 vīruss noteikts mājputniem vai lauksaimniecības putniem http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/Data_Reports/en/index.html