Ieteikumi ir izstrādāti ar mērķi COVID-19 karantīnas noteikto ierobežojumu pakāpeniskai mazināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (turpmāk – institūcijas). Ieteikumi attiecināmi tikai uz institūcijām, kurās nav  COVID-19 pozitīvi klienti vai darbinieki.

Atgādinām, ka institūcijās ir augsts infekcijas izplatīšanās risks saistībā ar blīvu apdzīvotību un ierobežotu personāla skaitu. COVID-19 institūcijās var izraisīt grūti kontrolējamus infekcijas slimības uzliesmojumus ar lielu saslimušo skaitu un ievērojamu letālo gadījumu pieaugumu.

Gadījumos, kad  institūcijā ir apstiprināts COVID-19 gadījums, tiek īstenoti epidemioloģiskās drošības pasākumi, attiecīgi nav attiecināma šajos ieteikumos aprakstītā ierobežojumu mazināšana (sk. Vadlīnijas aprūpes nodrošināšanai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās (SAC) Covid-19 izplatības ierobežošanai[1]).

Pasākumos nedrīkst piedalīties klienti ar elpceļu slimības simptomiem.

Institūcijas vadītājs atbild par infekcijas slimību izcelšanās un izplatības ierobežošanu un attiecīgu darba organizēšanu iestādē, katrs darbinieks atbild par iestādē noteikto kārtības ievērošanu, piesardzības un drošības pasākumu izpildi.

Institūcijas vadītājs kritiski izvērtē situāciju iestādē un nosaka pasākumus karantīnas ierobežojumu mazināšanai (vēlams iekšējais rīkojums, kurā noteikti pasākumi, atbildīgie un kontroles mehānisms). Lai nodrošinātu institūcijas darbības normalizēšanu, institūcijā pakāpeniski var:

1.Atļaut institūcijas telpu un teritorijas ietvaros rīkot klientiem iekšējos pasākumus (procedūras, nodarbības, TV skatīšanos, spēles u.tml.) nelielās grupās  (līdz 10 cilvēkiem), iespēju robežās nodrošinot 2 metru distancēšanos.

2. Institūcijas klientiem atļaut nelielās grupās (ne vairāk kā 10 cilvēki) ēdamzālē kopīgi paēst, ja kopīgajā maltītē piedalās vienas grupas klienti, ievērojot visus drošības pasākumus, iespēju robežās nodrošinot 2 metru distanci starp galdiem.

3. Atjaunot tuvinieku sūtījumu pieņemšanu, ja sūtījumu saņemšana notiek bez sūtītāja fiziskā kontakta ar klientu. Tuvinieks informē darbinieku un atstāj sūtījumu pie apsardzes/dežuranta. Sūtījumos atļauta atsevišķu preču piegāde orģinālajos iepakojumos, kurus var dezinficēt.  Sūtījumus dezinficē vai atstāj karantīnā, ja to ļauj produktu derīguma termiņš.

4. Organizēt tuvinieku (t.sk. adoptētāju un viesģimeņu, utt.) ciemošanos, ja tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, maskas, roku dezinficēšana. Ciemošanos iepriekš saskaņo ar administrāciju. Par katru ciemošanās reizi tiek veikta apmeklētāju reģistrācija (veido apmeklētāju reģistru) reģistrējot arī apmeklētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, kā arī norādot no cikiem līdz cikiem ir paredzēta vizīte. Šos datus glabā 14 dienas, gadījumam, ja tas būs nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, norādot datu apstrādes mērķi. Apmeklējumus organizē atsevišķā (apmeklētāju) telpā, vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona  (izņēmuma gadījumā vairāki vienas ģimenes locekļi, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā), pirms apmeklējuma tuvinieks aizpilda veidlapu, ka pēdējo 14 dienu laikā nav uzturējies valstī, kas Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicēta kā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, nav bijis ciešā kontaktā ar COVID-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo klīnisko simptomu. Siltā laikā tikšanos var organizēt arī institūcijas teritorijā, dārzā, lapenē, ievērojot 2 m distancēšanos. Tuvinieku apmeklējumi organizējami darba dienās darba laikā, kad uz vietas ir institūcijas speciālisti, lai varētu kontrolēt, kā tiek ievērota distancēšanās un citi drošības pasākumi. Apmeklējuma laikā masku lieto gan tuvinieks, gan klients, kā arī jānodrošina dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

5. Atļaut svaigā gaisā organizēt sporta pasākumus (skat. arī 1. punktu) klientiem nelielās grupās (līdz 10 cilvēkiem) atklātā institūcijas teritorijā, piemēram, sporta laukumā, ievērojot distancēšanās pasākumus un nodrošinot inventāra dezinficēšanu pirms un pēc aktivitātēm.

6. Atjaunot jaunu klientu uzņemšanu vispārējā kārtībā, ņemot vērā Ministru kabineta noteikumos  “Epidemioloģiskās drošības pasākumi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto.

7. Atļaut klientu kustību (pakalpojuma sniedzēju maiņu) starp institūcijām, piemēram, pakalpojuma sniedzēju maiņu pilngadību sasniegušām personām, uz institūcijām, kur tiek sniegts pakalpojums pilngadīgām personām, vai pakalpojuma sniedzēju maiņu no vienas institūcijas uz otru, ja uz attiecīgo klientu nav attiecināmi COVID-19 infekcijas izplatības ierobežojumi. Pēc pārcelšanās un citu institūciju minētais klients ievēro tos pašus nosacījumus, kas 6.punktā minētajos MK noteikumos tiek izvirzīti jaunu klientu uzņemšanai, skat. arī 6. punktu.

8. Institūcijas teritorijā atļaut izbraukuma tirdzniecību, ja tiek nodrošināti nepieciešamie piesardzības pasākumi:

  • izbraukuma tirdzniecība (piemēram, 2 - 4  reizes mēnesī konkrētās nedēļas dienās autoveikalam iebraucot institūcijas teritorijā – ārpus telpām) tiek organizēta, iepriekš laiku saskaņojot ar tirgotāju un pārliecinoties par minētā tirgotāja saņemtajām tirdzniecības atļaujām,
  • tirgotājs ievēro piesardzības nosacījumus – sejas aizsargi, caurspīdīgs ekrāns starp pārdevēju un pircēju utml.
  • klientam ir saskarsme tikai ar pārdevēju, preces ir iepakojumos vai fasētas, ja ir iespējas, preces jau ir pieteiktas savlaicīgi un attiecīgi sakomplektētas katram pircējam;
  • darbinieki sniedz klientiem nepieciešamo atbalstu drošības pasākumu ievērošanai (maskas, roku dezinfekcija, 2 m attāluma ievērošana no citiem pircējiem utml).

Norēķinos tiek rekomendēta bankas karšu izmantošana. Ja klients ir norēķinājies ar skaidru naudu, pēc iepirkšanās, papildus drošībai jāveic roku dezinfekcija.

9. Atļaut nelielus pārgājienus (piemēram, pastaigas dabas takās, nūjošana ārpus teritorijas, darbdienās, kad nav citu apmeklētāju, skat. arī 1. un 5. punktu) vietējās pašvaldības teritorijā mazās grupās (ne vairāk kā 10 cilvēki) darbinieku pavadībā, ievērojot distancēšanos un citus drošības pasākumus.

10. Atļaut ikmēneša svētbrīžus ar mācītāja dalību. Pirms apmeklējuma mācītājs  aizpilda veidlapu, ka pēdējo 14 dienu laikā nav bijis ārpus Latvijas, nav bijis ciešā kontaktā ar COVID -19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas karantīnā, un nav COVID-19 raksturīgo klīnisko simptomu. Mācītājs ievēro piesardzības pasākumus – roku dezinficēšanu, sejas maska, 2 m no klientiem u.tml.

Nosacījums klientiem – vienā pasākumā piedalās tikai vienas grupas klienti (kopā ne vairāk kā 10 cilvēki), ievērojot visus drošības pasākumus. Iestājoties siltajam laikam pasākumu var organizēt arī brīvā dabā institūcijas teritorijā,  dārzā, lapenē, ievērojot 2 m distancēšanos.

11. Atjaunot brīvprātīgo kustību un uzņemt jaunus brīvprātīgos, kuri nodrošina regulāras aktivitātes (līdzvērtīgi darbiniekiem) klientiem un  kuriem ir veikts COVID-19  tests (ne vecāks par 2 dienām), saņemts apliecinājums, ka persona pēdējo 14 dienu laikā nav bijusi kontaktā ar COVID-19 pacientu, kā arī  ievēroti visi drošības un pretepidēmijas pasākumi analoģiski darbiniekiem. Rekomendēts turpināt brīvprātīgo attālināto darbu.

12. Ieviešot ierobežojumu mazināšanas pasākumus tiek nodrošināta rūpīga klientu veselības novērošana katru dienu, mērot ķermeņa temperatūru, nosakot elpošanas ritmu (ja elpošana pārsniedz 25 reizes minūtē, ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību), kā arī nosakot pulsu. Atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumiem, ja ir iespējas var apsvērt pulsa oksimetrijas izmantošanu, lai klientiem noteiktu skābekļa līmeni asinīs (ja skābekļa piesātinājums asinīs samazinās zem 95 % ir jāapsver aizdomas par elpošanas ceļu infekcijas slimību) .


[1] http://www.lm.gov.lv/lv/aktuali/aktuali-list/91698-covid-19-noradijumi-pakalpojumu-sniedzejiem-ilgstosas-socialas-aprupes-institucijas