10.12.2014, 00:00

1. Individuālo aizsardzības līdzekļu IAL lietošanas pamatprincipi

Ieteikumos par pamatu izmantota Eiropas slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) pieeja un IAL lietošanas secība. Lai izvēlētos, uzvilktu un novilktu IAL nav vienota standarta un ir dažādas, pat pretrunīgas iespējas. Šajos ieteikumos ņemti vērā arī daži aspekti gan no Amerikas Slimību kontroles centra (PVO), gan Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem (WHO), kuru ieteiktā secība atsevišķos soļos atšķiras.

Lai nodrošinātu drošu IAL lietošanu, novērstu personāla saskari ar infekcijas izraisītāju un vides kontamināciju, nepieciešams izprast katras rīcības iemeslus un ievērot būtiskus pamatprincipus.

 • Aprūpējot pacientus apstiprināta vīrusu hemorāģiskā drudža (tai skaitā Ebolas vīrusslimības) gadījumā vai tikai pastāvot aizdomām par to, darbiniekam nepieciešams lietot ķermeni aizsargājošu apģērbu, zābakus, respiratoru un acu aizsargus. Apģērbi ar gaisa padeves respiratoriem, kurus darbina elektromehāniska piedziņa (powered air-purifying respirators – PAPRs), tiek lietoti specializētos centros pastiprinātas bīstamas infekcijas slimības gadījumos. Šādu IAL lietošana nenodrošina augstāku aizsardzības pakāpi, taču ir piemērotāki ilgstošākai lietošanai, jo ir ērtāki darbiniekam.
 • Katrā pārģērbšanos reizē piedalās otrs IAL lietošanā apmācīts darbinieks (turpmāk – asistents). Apģērbjoties asistentam ir darba apģērbs (piemēram, ķirurģisks apģērbs) un vienreizējie cimdi. Cimdu dezinfekciju veic ik pēc katra soļa. Noģērbšanās laikā asistentam ir pilns IAL aprīkojums. Tikai tajā gadījumā, ja asistentam nav paredzēts doties uz izolācijas palātu, viņam var nebūt aplīmētas brilles un respirators papildu drošībai. Lai atvieglotu asistentam drošu noģērbšanos, ieteicams telpu nodrošināt ar spoguli.
 • Ņemot vērā pieejamo IAL veidu, iestādē izstrādā apģērbšanās un noģērbšanās secīgus principus pa soļiem. Vienādus principus ievēro gan mācībās, gan ikdienas praksē. Regulāri organizē mācības un treniņus.
 • Pirms pirmās lietošanas izvēlas piemērotu masku-respiratoru, atbilstošu tā izmēru, un veic pirmreizējo piegulēšanas pārbaudi. Šajā nolūkā izmanto mācību kupolu/kapuci, zem kuras tiek iesmidzināta indikatorviela (piemēram, aerosolizētais saharīns). Ja darbinieks to sajūt, respirators nav piemērots.
 • Ikreiz, uzvelkot respiratoru, veic piegulēšanas pārbaudi: uzliek uz respiratora plaukstas (to var veikt asistents) un veic stipru izelpu. Respiratoram jāizplešas, bet gar tā sānu malām vai degunu nedrīkst būt gaisa plūsma. Ja gar respiratora malām plūst gaiss, tad respiratoru pielāgo atkārtoti un veic atkārtotu testu.
 • IAL uzvelk pirms ieiešanas pacienta aprūpes jeb izolācijas zonā – vēlams īpaši tam paredzētā vietā – apģērbšanās zonā.
 • IAL novilkšana ir augsta riska darbība, kuras laikā ievēro stingru procedūru. To veic paredzētā vietā jeb noģērbšanās zonā. Noģērbšanu veic asistents. Lai novērstu saskari ar Ebolas vīrusu, IAL novelk lēni un piesardzīgi.
 • Dubulti cimdi rada papildu drošību darba laikā un atvieglo drošas noģērbšanās procesu, tomēr jāatceras, ka papildu IAL slāņi apgrūtina pacienta aprūpi, palielina saduršanās risku, kā arī palielina paškontaminācijas iespēju aprūpes vai noģērbšanās laikā.

 

 • Roku dezinfekcija.
  • Aprūpes laikā bieži veic cimdu dezinfekciju, īpaši pēc saskares ar bioloģiskajiem materiāliem.
  • Noģērbšanās laikā asistents cimdus dezinficē pēc katras IAL daļas novilkšanas.
  • Dezinfekcijai izmanto spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus vai ar dezinfekcijas līdzekli piesūcinātas salvetes.

 

 • Noģērbšanās laikā jāatceras, ka IAL virsma, kura saskārās ar izolācijas zonas vidi, ir kontaminēta virsma, bet virsma, kura bija nosegta ar IAL – tīra virsma.
 • Līmlentes lietošanai ir priekšrocības un trūkumi. Atbilstoša lietošana atvieglo noģērbšanās procesu. Līmlenti var izmantot, lai nosegtu nelielas virsmas, samazinātu kapuces izmēru (aizmugurē), pielīmētu cimdus un apavu pārvalkus pie aizsargapģērba. Pirms lietošanas apģērbšanās zonā, apgūst aizsargapģērbam piemērotākās līmēšanas tehnikas. Ar līmlenti nedrīkst būt nosegta liela respiratora virsma, jo tas var apgrūtināt elpošanu (skatīt 2.tabulu).

Nepieciešamais telpu dalījums, lai nodrošinātu drošu IAL lietošanu.

Telpu iedalījums zonās palīdz aizsargāt personālu un sabiedrību no infekcijas izplatīšanās. Vēlams, lai zonas ir precīzi iezīmētas.

1. Apģērbšanās zona (zaļā zona). Iezīmēta vieta IAL uzglabāšanai un uzvilkšanai ārpus vīrusu hemorāģiskā drudža pacienta palātas. Šajā telpā nedrīkst uzglabāt lietotus IAL, potenciāli kontaminētus priekšmetus vai atkritumus no pacienta palātas. Apģērbšanās zonā nodrošina:

 • apģērbu (vēlams vienreizējs ķirurģisks apģērbs), kuru uzvilkt zem IAL (t.sk., zeķes),
 • medicīnisko cepurīti matu savākšanai,
 • visus IAL,
 • roku dezinfekcijas līdzekļus,
 • līmlenti, šķēres,
 • dzeramo ūdeni.

2. Izolācijas palāta/zona (sarkanā zona). Izolācijas palātā aizliegts pielabot IAL. Ja IAL ir bojāts vai arī ir aizdomas, ka tas var nenodrošināt aizsardzību, darbinieks nekavējoties pamet telpu. Dodas uz noģērbšanas vietu, lai novērtētu iespējamo ekspozīciju. Iespējamās problēmas darba laikā:

 • starp cimdiem un piedurknēm iespējama ādas ekspozīcija,
 • ārējā cimda bojājums, saduršanās,
 • sejas/acu aizsarglīdzekļu, respiratora maskas bojājumi vai nobīdīšanās.

3. Noģērbšanās zona (dzeltenā zona). Iezīmēta vieta IAL novilkšanai tuvu pacienta palātai. Piemēram, priekštelpa vai brīva blakus telpa (palāta), kura ir nodalīta no tīrās daļas. Ja to nav iespējams nodrošināt, daži soļi ir veicami arī palātā – īpaši iezīmētā vietā, maksimāli tuvu durvīm. Šo telpas daļu neizmanto citiem mērķiem. Var izmantot vienreizēju paklāju, uz kura veic noģērbšanos vai lielu atkritumu maisu. Ja noģērbšanās vajadzībām izmanto koridori, tad izveido fizisku barjeru, lai nodrošinātu atsevišķu telpu. Nodrošina, ka telpā nevar ienākt nepiederošas personas.

Noģērbšanās zonā nodrošina:

 • tīrus vienreizējus cimdus, kuri pieejami darbiniekam noģērbšanās laikā,
 • roku dezinfekcijas līdzekļus (pietiekamā daudzumā),
 • ar dezinfekcijas līdzekli piesūcinātas salvetes, virsmu dezinfekcijas līdzekļus,
 • lielu atkritumu maisu izlietoto IAL savākšanai,
 • tīri vienreizēji un darba cimdi,
 • konteineri atkritumu (lietotu IAL) izmešanai,
 • šķēres (lai atvieglotu noģērbšanos),
 • apavus.

Pēc noģērbšanās veselības aprūpes darbiniekiem nodrošina pieeju dušas telpai un tīru apģērba komplektu.

1.tabula. Nepieciešamie IAL

attēls

* ASV CDC iesaka lietot mitrumus necaurlaidīgus virsvalkus.

** ASV CDC briļļu vietā rekomendē lietot vizoru, lai būtu nosegta visa seja.

*** ASV CDC rekomendē ārējos cimdus ar garāku manšeti.

**** ASV CDC rekomendē iekšējo cimdu pāri lietot zem aizsargapģērba un lietot īkšķa gredzenu virs iekšējā cimdu pāra.

 

I Apģērbšanās

1. Informē asistentu par apģērbšanās nepieciešamību.

2. Dodas uz apģērbšanās zonu. Apsver iespēju apmeklēt tualeti, padzeras. Ģērbšanos nesāk pirms asistenta ierašanās.

3. Novelk personīgās drēbes, rotaslietas un atstāj visas tobrīd liekās mantas (piemēram, mobilo telefonu, kabatas portfeli, atslēgas).

4. Pārģērbjas darba apģērbā (krekls, bikses). Uzliek matus saturošu medicīnisko cepurīti.

5. Pārliecinās, ka ir pieejami visi nepieciešamie individuālās aizsardzības līdzekļi, tie ir lietošanas kārtībā un tiem ir atbilstošs izmērs.

6. Asistents atgādina apģērbšanās secību.

7. Veic roku higiēnu ar spirtu saturošu dezinfekcijas līdzekli. Sagaida līdz rokas ir pilnīgi sausas.

8. Uzvelk mitrumu necaurlaidīgu tērpu.

 

Lai atvieglotu komunikāciju izolācijas zonā, uz aizsargapģērba var uzlīmēt līmlenti, uz kuras uzraksta vārdu. Uz paša apģērba nav ieteicams rakstīt, jo tas var apdraudēt apģērba necaurlaidību.

9. Uzvelk zābakus un pārvalkus (ja nepieciešams). Par rīcību, ja kombinezons nav ar integrētiem kāju aizsargiem skatīt, 2. tabulā.

10. Uzvelk iekšējos (pirmos) cimdus. Cimdus ieteicams pie aizsargapģērba pielīmēt (skatīt 2. tabulu).

11. Uzliek respiratoru (FFP3). Pārliecinās, ka respirators labi pieguļ (skatīt 2. tabulu).

12. Uzliek ķirurģisko vai kombinezona kapuci.

13. Aizvelk rāvējslēdzēju un aiztaisa rāvējslēdzēja pārklāju. Asistents var palīdzēt.

14. Uzliek brilles. Pārliecinās vai nav nenosegtu vietu. Ja nepieciešams, izmanto līmlenti. (skatīt 2. tabulu).

15. Uzliek ārējo priekšautu (ja nepieciešams).

16. Dezinficē cimdus.

17. Uzvelk ārējos cimdus. Pārliecinās, ka manšetes ir virs piedurknēm.

18. Pārbaude. Darbiniekam jāspēj izstiept rokas, salikt tās jostasvietā, pietupties un veikt citas kustības. Asistents pārliecinās, vai viss ķermenis ir nosegts un aizsargāts.

19. Dezinficē ārējos cimdus ar spirtu saturošu līdzekli.

20. Gatavs doties sarkanajā zonā!

 

2.tabula. IAL pielāgošana un līmlentes izmantošana aizsardzības uzlabošanai

attēls

II Noģērbšanās

Pirms došanās uz noģērbšanās zonu darbinieks pārbauda aizsargapģērbu un jebkuru redzamu kontamināciju notīra ar salveti, kura piesūcināta ar dezinfekcijas līdzekli. Pirms iziešanas no izolācijas zonas dezinficē ārējos cimdus ar dezinfekcijas salveti vai spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem (30 sekundes). Ļauj nožūt. Noģērbšanās laikā darbinieks ieņem ērtu pozīciju un kustas tikai pēc asistenta komandas.* Neizmanto savas rokas, kamēr tiek novilkti IAL.

Noģērbšanās zonu iedala divās daļās – netīrajā un tīrajā (tumši dzeltens, gaiši dzeltenā). Netīrajā daļā sagatavots liels atkritumu maiss, kurā iekāpt darbiniekam un izmest izlietotos IAL. Tīrajā daļā sagatavots tīrs apavu pāris, kuru uzvilkt pēc noģērbšanās.

Asistents izmanto roku dezinfekcijas līdzekli cimdu dezinfekcijai un maina ārējos cimdus vismaz 3 reizes noģērbšanās laikā. Var būt uzvilkti 4 pāri cimdu un viens pēc otra pakāpeniski novilkti. Cimdi jāmaina pēc tam, kad asistents ir pieskāris IAL kontaminētajai virsmai un plāno pieskarties tīrajai virsmai, kā arī pirms respiratora noņemšanas.

1. Priekšauta noņemšana (ja nepieciešams). Novilkšanu ieteicams veikt izolācijas zonā.**

Veic darbinieks. Ieteicams pārplēšot stiprinājumus aizmugurē, lai nevilktu pāri galvai un nepieskartos brillēm vai respiratoram. Sarullē ar kontaminēto virsmu uz iekšpusi, lai nevajadzīgi nekontaminētu cimdus.

2. Pārbaude un zābaku novilkšana (ja iespējams). Ja lietots kombinezons ar kāju aizsargiem vai pielīmētiem kāju aizsargiem, izkāpj no zābakiem. Iekāpj noģērbšanās zonā sagatavotā maisā. Stāv ar nedaudz ieplestām kājām un nedaudz paceltām rokām. Ja zābaki ir pielīmēti, tie tiks novilkti maisā (skatīt 10. soli). Asistents pārliecinās, ka uz aizsargapģērba nav redzamas kontaminācijas, griezumi, plīsumi. Ja ir redzama kontaminācija, to notīra ar dezinfekcijas līdzeklī samitrinātu salveti. Var veikt IAL dezinfekciju izmantojot salveti (asistentam jāuzvelk darba cimdi).

3. Novelk ārējos cimdus. Veic darbinieks. Novelkot pievērš uzmanību, vai cimds nav bojāts un vai netiek kontaminēts iekšējais cimds (1. attēls).

4. Asistents pārbauda iekšējo cimdu pāri . Pārliecinās vai cimds nav redzami kontaminēts, sagriezts, saplīsis. Ja tas ir noticis, dezinficē cimdus ar tam sagatavotu spirta šķīdumu.

5. Ja nepieciešams, noņem līmlenti no sejas zonas. Zonai zem līmlentes ar cimdiem nepieskaras. Noņemot piespiež respiratoru pie sejas.

6. Asistents noņem brilles, nepieskaroties ādai. Izmet maisā.

7. Asistents atver rāvējslēdzēja pārsegu. Uzvelk tīrus cimdus. Ar tīriem cimdiem nepieskaras kontaminētām virsmām.

8. Atver rāvējslēdzēju. Atverot rāvējslēdzēju pieskaras tikai laukumam zem rāvējslēdzēja pārklāja. Ja nejauši pieskaras kontaminētai vietai, maina cimdus pirms turpina rāvējslēdzēja atvēršanu.

9. Noņem kapuci. Pirms tam dezinficē cimdus. No iekšpuses rullē uz ārpusi tā, lai kontaminētā virsma ir uz iekšpusi. Novelk apģērbu.

attēls

Lai paātrinātu procesu var veikt griezienu no kapuces līdz viduklim. Pirms tam grieziena vietu noslauka ar dezinfekcijas salveti. Šādi rīkojoties nav jāatver rāvējslēdzējs. Tērps jānovelk uz priekšpusi.

1. Novelk kombinezonu. Ja cimdi ir pielīmēti pie piedurknēm, tie tiek novilkti reizē ar apģērbu. Ja cimdi nav nepielīmēti, iekšējos cimdus nenovelk pirms aizsargapģērba. Asistents var palīdzēt novilkt cimdus no iekšpuses (ar tīriem cimdiem). Izkāpj no kombinezona iepriekš sagatavotos tīros apavos mazāk kontaminētajā telpas daļā.

2. Asistents nomaina cimdus.

3. Noņem respiratoru. Darbinieks paliec galvu uz priekšu. Asistents, nepieskaroties sejai, pavelk respiratoru uz priekšu un pārvelk pāri galvai. Šajā brīdī asistents vēl atrodas netīrākajā noģērbšanās telpas daļā, bet darbinieks tīrākajā daļā.

4. Veic roku dezinfekciju.

5. Darbinieks var pamest noģērbšanās telpu. Noņemt cepuri, padzerties un doties uz dušu

6. Medicīnas darbinieks ar atbildīgo personu par izolāciju apspriež veiktās darbības un bažas. Atbildīgā persona izvērtē personas nogurumu, iespējamās kļūdas.

Asistents, kurš palīdzējis veikt noģērbšanās procesu, noģērbjas pēdējais. Jāpiedalās novērotājam, kurš neiesaistās procesā, bet sniedz aktīvus ieteikumus. Ieteicams izmantot spoguli, īpaši attaisot rāvējslēdzēju, noņemot brilles un respiratoru.

Asistents var izmantot ASV CDC http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/procedures-for-ppe.html vai WHO http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/en/ ieteiktos apģērbšanās un noģērbšanās principus bez aktīvas asistenta palīdzības.

* ASV CDC rekomendācijās otrai personai ir tikai pasīva novērotāja loma, tāpēc aktīvi noģērbšanās procesā neiesaistās. Tas ietekmē arī aizsargapģērba izvēli un apģērbšanās/noģērbšanās secību. ASV CDC iesaka novērotājam atgādināt par darbībām, kuras var radīt risku (piemēram, pieskaršanās sejai). Novēro katru soli. Pirms noģērbšanās skaļā balsī atkārto būtiskus norādījumus. Novērotājam maksimāli jāizvairās pieskarties Darbiniekam, bet noteiktos etapos viņš var palīdzēt, uzreiz pēc saskares dezinficējot ārējos cimdus.

** ASV CDC iesaka priekšautu novilkt noģērbšanās zonā.

Izmantotie materiāli un attēli:

1. Suggested citation: European Centre for Disease Prevention and Control. Critical aspects of the safe use of personal protective equipment. Stockholm: ECDC; 2014.

2. Guidance on Personal Protective Equipment To Be Used by Healthcare Workers During Management of Patients with Ebola Virus Disease in U.S. Hospitals, Including Procedures for Putting On (Donning) and Removing (Doffing). This guidance is current as of October 20, 2014. http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/procedures-for-ppe.html.

3. Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. World Health Organization (WHO), September 2014. http://www.who.int/csr/resources/publications/ebola/filovirus_infection_control/en/

1.attēls. Cimdu novilkšanas tehnika

attēls