Информация на русском языке доступна здесь.

Covid-19 vakcīnu izstrādes, vērtēšanas un apstiprināšanas process ir prasījis mazāk laika nekā citām vakcīnām, jo ir ieguldīti un apvienoti vēsturiski nebijuši zinātnes, finanšu un cilvēkresursi, kā arī radikāli mainīta sadarbības operativitāte starp vērtēšanas, reģistrēšanas iestādēm un vakcīnu izstrādātājiem. 

Pirms apstiprināšanas visas vakcīnas, tostarp vakcīnas pret Covid-19, Eiropas Savienībā (ES) tāpat kā jebkuras citas zāles tiek pārbaudītas pēc vienādi augstiem kvalitātes, drošuma un efektivitātes standartiem. Atšķirīgais Covid-19 vakcīnu gadījumā ir tas, ka to izstrādes un potenciālās apstiprināšanas ātrums ir daudz lielāks, ņemot vērā steidzamo nepieciešamību pēc vakcīnas sabiedrības veselības aizsardzībai ārkārtas apstākļos. 

Kvalitātes, drošuma un efektivitātes prasības vakcīnām pret Covid-19 ir tādas pašas kā citām zālēm, tostarp vakcīnām. Vakcīnas pret Covid-19 iespējams pārbaudīt līdz reģistrācijas pabeigšanai ievērojami ātrāk, jo ir uzlaboti birokrātiskie un administratīvie procesi, piesaistīts ievērojami vairāk darbinieku un investēti lielāki resursi.

Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Eiropas Komisija (EK) izmantos visus pieejamos mehānismus, lai paātrinātu jebkuras iespējamās vakcīnas apstiprināšanu, nodrošinot to pieejamību visā Eiropas Savienībā (ES). Tomēr EZA vakcīnu pret Covid-19 apstiprinās tikai gadījumā, ja tā saņems uzticamus un pārliecinošus zinātniskus pierādījumus, kas liecina, ka no vakcīnas ir vairāk ieguvuma nekā riska.

EZA ir mobilizējusi atbilstošu ekspertu grupu, piesaistot augsti kvalificētus zinātniekus un ekspertus, un veic paātrinātu vakcīnu pret Covid-19 vērtēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu pārbaudi apstiprināšanas pieteikumiem no vakcīnu izstrādātājiem un profesionālu vakcīnu izvērtēšanas procesu iespējami īsā laikā atbilstoši nemainīgi stingrām regulatorām prasībām.

Šajos attēlos redzams salīdzinājums, kā līdz šim organizēts jebkuras vakcīnas attīstības process (zilais grafiks) un kāds tas ir vakcīnām pret Covid-19 (sarkanais grafiks). Kā redzams, ir saglabātas tieši tās pašas pierādījumu vākšanas, pārbaudes un izvērtēšanas procedūras, taču daļēji tās notikušas vienaicīgi, kur tas neietekmē turpmākos pētījumus. Tas varēja notikt, pateicoties birokrātisko un administratīvo procedūru uzlabošanai.