ESF pasākumi Preses relīzes

2020. gada 27. un 28. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, notika divu dienu seminārs Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”. Semināra mērķis bija stiprināt Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla dalību pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā.

 

Semināra dalībnieki, izvērtējot pasākumu, secināja, ka saturiski šis bija viens no veiksmīgākajiem semināriem, uzsverot, ka tiem, kuriem nav iegūta speciāla izglītība, saistīta ar sabiedrības veselību un veselības veicināšanu, bija daudz izzinošas un praksē pielietojamas informācijas.

Dalībnieki uzklausīja informāciju par tādām tēmām kā starpsektoru sadarbību un normatīvo regulējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos. Kā visaktuālāko dalībnieki atzina tēmu par atkarību profilakses un psihiskās veselības veicināšanas pasākumu īstenošanas specifiku un problemātiku, norādot gan, ka tēma nebija viegla un līdz ar to bija grūtāk uztverama. Visaugstāk dalībnieki novērtēja tēmu par veselību saistītās informācijas nodošanas iespējām un veselībpratības veicināšanu iedzīvotāju vidū, īpaši akcentējot ļoti daudzos piemērus, kuri deva iespēju to labāk saprast.

Dalībnieki kā ļoti noderīgu un motivējošu atzīmēja iespēju dzirdēt citu pašvaldību pieredzi, tai skaitā starptautisko pieredzi, ar kuru dalījās Tartu pilsētas pārstāve. Iespēja dalīties pieredzē par semināra tēmām dalībniekiem bija arī strādājot darba grupās un domājot risinājumus dažādām problēmsituācijām.

Pēc semināra dalībniekiem bija papildu iespēja tiešsaistes konsultācijas laikā gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no lektoriem, kuri piedalījās seminārā. Gan tiešsaistes konsultāciju, gan visas semināra lekcijas un darba grupu prezentācijas būs iespējams noskatīties video formātā mājaslapā www.esparveselibu.lv, sākot ar 2020. gada 22. septembri.

Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīklā ir iestājušās 113 pašvaldības. Vairāk par Nacionālo Veselīgo pašvaldību tīklu var lasīt šeit.

 

Seminārs tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).