ESF pasākumi Preses relīzes

2020. gada 25. un 26. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, notika divu dienu seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”. Semināra mērķis bija stiprināt Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādes un sniegt tām metodoloģisko atbalstu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē.

 

Seminārā piedalījās 87 dalībnieki, kuri uzklausīja informāciju par veiksmīgas komunikācijas metodēm, runājot ar izglītojamajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību, kā arī informāciju par procesu atkarībām un smēķēšanas jaunākajām tendencēm jauniešu vidū. Kā visaktuālāko dalībnieki atzina tēmu par ņirgāšanos un tās veidiem, tās atpazīšanu un profilakses pasākumiem izglītības iestādēs.

Dalībnieki kā vērtīgāko seminārā novērtēja iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām izglītības iestādēm, kuri ikdienā strādā pie tā, lai īstenotu izglītības iestādēs veselību veicinošas aktivitātes un integrētu tās ikdienas darbā. To viņiem bija iespēja darīt, gan strādājot darba grupās ar jautājumiem, kas saistīti ar apskatāmajām tēmām, gan arī, klausoties par labās prakses piemēriem par veselību veicinošu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm izglītības iestādēs Latvijā un Nīderlandē.

Pēc semināra dalībniekiem bija papildu iespēja tiešsaistes konsultācijas laikā gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem no lektoriem, kuri piedalījās seminārā. Gan tiešsaistes konsultāciju, gan visas semināra lekcijas un darba grupu prezentācijas būs iespējams noskatīties video formātā mājaslapā www.esparveselibu.lv, sākot ar 2020. gada 22. septembri.

 

Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Šobrīd Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla ir iestājušās 103 izglītības iestādes. Vairāk par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu var lasīt šeit.

 

Seminārs tika organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).