NVPT aktualitātes
attēls

Lai sekmētu labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām 6.jūnijā Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) pašvaldībām norisinājās pieredzes apmaiņas brauciens. Šoreiz pieredzē par veselības veicināšanas aktivitāšu organizēšanu dalījās Dobeles novada pašvaldība. Pasākumā kopumā piedalījās 39 dalībnieki no 26 pašvaldībām.

Pirmajā dienas daļā pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Dobeles novada pašvaldības īstenotajiem pasākumiem veselības veicināšanas jomā, Jaunatnes iniciatīvu un veselības centra (DJIVC) pieredzi veselības veicināšanas darba organizēšanā bērniem un jauniešiem, kā arī Dobeles novada pašvaldības pieredzi un labās prakses piemēriem ESF 9.2.4.2. projekta īstenošanā.

Otrajā dienas daļā NVPT pašvaldību pārstāvjiem bija iespēja gida pavadībā aplūkot Dobeles Vēsturisko Tirgus laukumu un Livonijas pilsdrupas, kā arī iepazīties ar Dobeles sporta halli un tajā piedāvātajām sporta aktivitātēm. Tāpat dalībnieki instuktora pavadībā apguva nūjošanas pamatus un devās nūjot līdz DJIVC aktivitāšu mājai “Zaļkalni”, kur iepazinās ar tās darbības jomām.

attēls