NVPT aktualitātes Preses relīzes
Attēls

Viens no Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk – NVPT) darbības mērķiem ir sekmēt labās prakses piemēru un pieredzes, ideju apmaiņu starp pašvaldībām, tādēļ NVPT pārstāvji pulcējās pieredzes apmaiņas braucienā, kas 23. aprīlī norisinājās Ādažu novada pašvaldībā. Pasākumu apmeklēja 40 dalībnieki, pārstāvot 21 pašvaldību. 

Šogad pieredzes apmaiņas pasākuma tēma bija drošība pie/uz ūdens. Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar drošību pie/uz ūdens esošo epidemioloģisko situāciju Latvijā, esošajiem un turpmāk plānotajiem SPKC sabiedrības informēšanas pasākumiem par drošību pie/uz ūdens. Kā liecina SPKC pieejamā statistika - Latvijā noslīkšana ir viens no vadošajiem ārējiem nāves cēloņiem1. Dati liecina, ka alkohola un citu apreibinošo vielu lietošana ir viens no biežāk sastopamajiem noslīkšanu veicinošiem faktoriem. Visbiežāk noslīkst vīrieši, nekā sievietes, diemžēl noslīkušo vidū katru gadu ir arī bērni. Īpaši noslīkušo skaita ziņā ir izceļams Latgales reģions.  

SPKC regulāri pievērš uzmanību sabiedrības informēšanai un izglītošanai par drošības un traumatisma jautājumiem pie ūdens. Tā, piemēram, ir organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa “Pārgalvis=Bezgalvis”, organizēti izglītojošie pasākumi bērniem nometnēs par drošu uzvedību pie ūdens, organizēts konkurss bērniem “Vai mana peldvieta ir droša?”, kā arī tapuši vairāki izglītojoši materiāli, piemēram: 

Arī šogad SPKC plāno turpināt īstenot komunikāciju aktivitātes par drošību pie ūdens. Plānots organizēt konkursu NVPT "Labie piemēri peldvietu drošības uzlabošanai”, ar mērķi dalīties ar labo praksi pašvaldību starpā.  

Biedrības “Peldēt droši” vadītāja Zane Gemze stāstīja par tiesiskajiem aspektiem un praktiskiem ieteikumiem drošības pie/uz ūdens uzlabošanai pašvaldību apsaimniekotajās teritorijās. Z. Gemze uzsver: “Pašvaldībām ir jāpievēršas savu peldvietu apzināšanai un jāveic to labiekārtošanu. Peldvietu risku apzināšana, labiekārtotas un oficiālu peldvietu izveide – ir jābūt pašvaldību prioritātei!”  

Savukārt, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība un Saulkrastu novada pašvaldība dalījās ar pieredzi peldvietu izveidē un uzturēšanā. Ādažu novada pašvaldības Izglītības un jaunatnes nodaļas interešu izglītības koordinatore Alise Timermane-Legzdiņa informēja par peldētapmācības nodrošināšanu novada izglītības iestādēs. Rīgas pašvaldības policijas Glābšanas un sabiedriskās kārtības nodrošināšanas nodaļas priekšnieks Jānis Skrims iepazīstināja ar galvenajiem instrumentiem drošības uz ūdens sekmēšanai pašvaldībās, savukārt, vides inženiere Dace Birnbauma stāstīja par publisko teritoriju piekļūstamības aspektiem. Pasākuma noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā - noslīkst visā Latvijā, ko varam mācīties no “melnās statistikas”? 

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību Ādažu novada pašvaldībai par viesmīlīgo uzņemšanu un lieliski noorganizēto pasākumu! Paldies visiem NVPT pārstāvjiem, kuri rada iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā! 

 

Uz tikšanos jau drīzumā citos NVPT pasākumos! 

 

Ilze Ūdre

Nodaļas vadītāja - Rīga, Duntes iela 22/5, 311. kab.
ilze.udre [at] spkc.gov.lv