NVPT aktualitātes
attēls

Šodien, 4.decembrī, Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā* (NVPT) tika uzņemtas Amatas, Alūksnes un Valkas pašvaldības. Kopumā šajā tīklā darbojas jau 40 pašvaldības (šogad pievienojās 7). Ar NVPT paplašināšanos šodien sākās informatīvā sanāksme pašvaldībām, kur tika sniegta aktuālākā informācija gan par esošajām darbībām, gan plānotajām aktivitātēm nākotnē.

Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti iepazīstināja ar 2015. gadā paveikto, kā arī 2016.gada darba plāna projektu un tika uzklausīti priekšlikumi plānotajām aktivitātēm. Ar lielu interesi veselības veicināšanas koordinatori uzklausīja novitātes par Veselību veicinošo skolu tīklu**, tā darbību šajā gadā, un plānotām aktivitātēm Eiropas Savienības Sociālā fonda finansējuma sadalījumā.

Noslēgumā NVPT sanāksmes dalībnieki noklausījās asoc.prof. A.Rožkalnes saistošu lekciju par veselības komunikāciju sabiedrības veselības speciālista ikdienas praksē. Pasniedzēja iepazīstināja ar vairākiem kampaņas piemēriem, kas palīdz veiksmīgāk sasniegt iedzīvotāju un pozitīvu rezultātu.

attēls

*Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Veselīgo pilsētu programma (Healthy Cities) ir pirmā programma, kur PVO sadarbojas tieši ar vietējām autoritātēm vietēja līmeņa veselības veicināšanas jautājumu risināšanai. Saskaņā ar Veselīgo pilsētu programmu, katra dalībvalsts arī var veidot savu Nacionālo Veselīgo pilsētu/pašvaldību tīklu, lai koordinētu Veselīgo pilsētu darbību nacionālajā līmenī, sniegtu metodoloģisku atbalstu, palīdzētu ar veselību veicinošu programmu un darba plānu izstrādi, organizētu regulāras kontaktpersonu tikšanās un apmācības.

**Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.

Dalībnieku prezentācijas: