Covid-19 Preses relīzes
Covid-19 vakcīnas flakons

Turpinot vakcināciju pret Covid-19, tiek uzsākta plānotā izbraukuma vakcinācija mājās tiem iedzīvotājiem, kuri bija tam pieteikušies. Vakcinācija notiks pakāpeniski. Iedzīvotāji, kuri kustību traucējumu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē, martā tika aicināti pieteikties pie saviem ģimenes ārstiem vai pa tālruni 8989, lai reģistrētu mājas vakcinācijas nepieciešamību. Kopumā pa tālruni 8989 mājas vakcinācijai pieteicās aptuveni 700 iedzīvotāji, savukārt pie ģimenes ārstiem – aptuveni 900 iedzīvotāji.

Visi iedzīvotāji, kuri ir pieteikušies mājas vakcinācijai smagu kustību traucējumu dēļ, tiks pakāpeniski vakcinēti, vakcinācijas veicēji plānos izbraukuma maršrutu pēc iedzīvotāju dzīvesvietas adrešu relatīvas tuvības principa.

Dodoties mājas vakcinācijā, vakcīna pret Covid-19 tiks piedāvāta arī pārējiem mājsaimniecībā esošajiem iedzīvotājiem, kuri piedalās iedzīvotāja ar smagiem kustību traucējumiem aprūpēšanā.

Vakcinācijas veikšana mājās tiks nodrošināta ciešā mediķu uzraudzībā. Vakcinācijas veicēji vispirms sazināsies ar mājās vakcinējamo personu vai tās kontaktpersonu, lai vienotos par vakcinācijas laiku. Vakcinācijas veicēji precizēs mājsaimniecībā kopā vakcinējamo iedzīvotāju skaitu, lai nodrošinātu visu konkrētās mājsaimniecības iedzīvotāju vakcināciju.

Iedzīvotāju ar smagiem kustību traucējumiem (totāli asistējamas personas ar neatgriezeniski smagiem funkcionālajiem traucējumiem vai iedzīvotāji, kuri medicīnisku iemeslu dēļ nevar nokļūt ārstniecības iestādē) vakcinācijai mājās kopā paredzēta 117 vakcinācijas vienības jeb brigādes visā Latvijā. Pieprasījums vakcinācijai mājās turpina palielināties, tas var prasīt papildu laiku, bet no vakcinācijas procesa organizētāju puses ir mērķis pabeigt līdz maija sākumam to iedzīvotāju vakcināciju, kuri uz šo brīdi pieteikušies.

Analizējot pieteikumus vakcinēties mājās, kas saņemti pa tālruni 8989, šobrīd aptuveni 49% no visiem mājās vakcinētajiem iedzīvotājiem ar smagiem kustību traucējumiem ir Rīgā un 51% citās Latvijas pilsētās.

Ikvienam iedzīvotājam ar smagiem kustību traucējumiem ir iespēja pieteikties vakcinācijai mājās, zvanot pa vakcinācijas informatīvo tālruni 8989 vai pieteikties pie sava ģimenes ārsta. Pēc Nacionālā veselības dienesta veiktās vakcinācijas pakalpojumu sniedzēju atlases, 26 pakalpojuma sniedzēji ieguvuši tiesības nodrošināt vakcināciju mājās.