Aktualitātes

Šā gada 13. septembrī Slimību profilakses un kontroles centrs atsāk izglītojošo semināru īstenošanu vispārējo izglītības iestāžu 10. – 12. klašu izglītojamajām par krūšu veselību un to pašpārbaudes pareizu veikšanu. Pirmās nodarbības tiks īstenotas Ādažu vidusskolā un Rīgas 31. vidusskolā.

Semināra ietvaros dalībniecēm būs iespēja neformālā gaisotnē uzzināt vairāk par krūšu veselību un izmaiņām krūtīs, kas var liecināt par nepieciešamību doties pie ārsta, kā arī iesaistīties sarunās par sabiedrībā valdošajiem priekšstatiem par krūts vēzi. Izmantojot krūšu mulāžas, dalībniecēm būs iespēja apgūt praktiskas iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā. Gan semināra laikā, gan pēc tā dalībnieces varēs iegūt atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem saistībā ar krūšu veselību.

Lai palīdzētu nostiprināt semināra laikā iegūtās zināšanas, katra semināra dalībniece saņems informatīvo materiālu

ar iekļautu informāciju par krūšu pašpārbaudes soļiem un izmaiņām krūtīs, kurām jāpievērš uzmanība, kā arī darba burtnīcu zināšanu pārbaudei

Izglītojošo semināru ietvaros līdz decembrim tiks īstenoti 30 semināri, izglītojot vismaz 450 mērķauditorijas pārstāves. Semināru īstenošanā priekšroka tiks dota  izglītības iestādēm, kurām piešķirts statuss „Veselību veicinoša skola”. Viena semināra ilgums ir 40 minūtes un to vadīs pieredzējusi lektore un ginekoloģe Gunta Frīdenberga.

Papildus informāciju par semināriem un iespējām tiem pieteikties var iegūt, sazinoties ar projekta vadītāju Andri Čeksteru (e-pasts: andris.ceksters@prakse.lv).