Aktualitātes
attēls

Trešdien, 12.decembrī, Slimību profilakses un kontroles centrs Centrālajā statistikas pārvaldē (CSP) parakstīja statistikas iestāžu saprašanās memorandu par sadarbību oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes politikas ieviešanā.

Slimību profilakses un kontroles centrs ir viena no iestādēm, kas nodrošina Eiropas oficiālo statistiku, kā arī tā kompetencē ir nodrošināt Latvijas, Eiropas un starptautiskās politikas veidotājus un sabiedrību ar kvalitatīvu oficiālo statistiku veselības jomā, ievērojot vispārīgās kvalitātes prasības, kas noteiktas Eiropas Statistikas prakses kodeksā.

Lai veicinātu šo prasību iedzīvināšanu statistikas iestādēs, CSP ir definējusi oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes politikas mērķi un principus un aicināja statistikas iestādes pievienoties šiem principiem, parakstot saprašanās memorandu. Pasākumā Centrālajā statistikas pārvaldē, kur piedalījās centra direktore un atbildīgie speciālisti, tika pārrunāta esošā situācija, kā arī turpmākā sadarbība oficiālās statistikas vispārējo kvalitātes prasību uzlabošanā.

Ar memorandu var iepazīties SPKC tīmekļa vietnē sadaļā "Veselības aprūpes statistika".

attēls