Aktualitātes

No 2019.gada 7.novembra stājas spēkā Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktais aizliegums vielām 2-[di(butan-2-yl)amino]-1-[1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrrol-2-yl]ethan-1-ol, jeb 2F-viminol (turpmāk – viela 2F-viminol), N-[2-(dimethylamino)cyclohexyl]-N-phenyl-furan-2-carboxamide, jeb furanyl UF-17 (turpmāk – viela furanyl UF-17) un to saturošiem izstrādājumiem. Lēmums attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kuras izgatavo, iegādājas, glabā, pārvadā, pārsūta vai izplata minēto vielu.

Pamatojoties uz likumu „Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību” SPKC nolemj uz laiku līdz 2020.gada 5.novembrim  aizliegt vielas 2F-viminol un tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu, pasūtīšanu vai izplatīšanu un uz laiku līdz 2020.gada 4.novembrim  aizliegt vielas furanyl UF – 17 un tās saturošu izstrādājumu izgatavošanu, glabāšanu, pārvadāšanu, pasūtīšanu vai izplatīšanu.

No aizlieguma spēkā stāšanās dienas vielas un tās saturoši izstrādājumi trīs darba dienu laikā jānodod Valsts policijai.

Agrīnās brīdinājuma sistēmas ietvaros saņemts ziņojums par vielas 2F-viminol identifikāciju Zviedrijā un furanyl UF – 17 indentifikāciju Apvienotajā Karalistē. Vielas 2F-viminol un furanyl UF – 17 ir opioīdi. Šo vielu un to saturošu izstrādājumu lietošana var radīt nopietnu kaitējumu personas veselībai, bīstamību dzīvībai, kā arī apdraudējumu sabiedrības drošībai kopumā.

Par vielām, kurām noteikts pagaidu aizliegums vai to saturošu izstrādājumu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu realizācijas nolūkā vai realizēšanu noteikta kriminālatbildība - brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem. Savukārt, ja minētās darbības izraisījušas smagas sekas, tiek piemērots sods ar brīvības atņemšanu līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem.

Līdz šim un turpmāk SPKC turpinās darbs pie operatīvas bīstamu vielu identificēšanas un aizliegšanas, tādējādi, pēc iespējas, novēršot veselībai un dzīvībai kaitīgu vielu lietošanu. Papildu informācija par jaunu psihoaktīvu vielu aizliegšanas kārtību un jau noteiktajiem aizliegumiem pieejama