Covid-19 Preses relīzes

Šodien, 15. septembrī, Latvijā primārās vakcinācijas kursā trešo vakcīnas devu pret Covid-19 var sākt saņemt iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem primārā vakcinācijas kursā nav izveidojusies pietiekama aizsardzība.

Eiropas Slimību kontroles centrs (ECDC), Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) un Latvijas Imunizācijas valsts padome (IVP) papildu vakcīnas devu rekomendē cilvēkiem, kuriem ir ievērojami samazināta organisma imūnās sistēmas funkcionēšana (slimības vai terapijas izraisīta augsta imūnsupresija), lai nostiprinātu standarta vakcinācijas kursa efektivitāti. Šīs konkrētās iedzīvotāju grupas ir:

  • aktīva vai nesena terapija pacientiem ar orgānu audzējiem vai hematoonkoloģiskām saslimšanām;
  • pacienti pēc solido orgānu vai hematopoētisko cilmes šūnu transplantācijas;
  • smags primārs imūndeficīts;
  • HIV infekcija ar CD4 šūnu skaitu <50;
  • aktīva terapija ar kortikosteroīdiem augstās devās, alkilējošiem medikamentiem, antimetabolītiem, TNF blokatoriem un citiem imūnsupresējošiem vai imūnmodulējošiem bioloģiskajiem preparātiem;
  • pacienti ar ilgstošu dialīzi.

IVP norāda, ka augstāk minētajām iedzīvotāju grupām divas vakcīnas devas imūnsupresijas dēļ var nebūt izveidojušas optimālu imūno atbildi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, kad saslimstība ar Covid-19 turpina pieaugt, šie cilvēki inficēšanās gadījumā pakļauti smagai Covid-19 slimības attīstībai, hospitalizācijas riskam, kā arī ilgstošiem veselības traucējumiem.

Kur iespējams pieteikties?

Iedzīvotājiem ar būtiski novājinātu imūno sistēmu jāpiesakās pie ģimenes ārsta, pie ārstējošā ārsta ārstniecības iestādē Rīgā (RAKUS, PSKUS, BKUS) un citviet Latvijā (Vidzemes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca).

Kur iespējams veikt papildu vakcināciju?

  • Pie ģimenes ārsta, veicot vakcināciju praksē;
  • ja ģimenes ārsts nevakcinē, pacients tiek nosūtīts vakcinācijai ģimenes ārsta sadarbības iestādē;
  • veicot vakcināciju 10 ārstniecības iestādēs (Rīgā (RAKUS, PSKUS, BKUS) un citviet Latvijā (Vidzemes slimnīca, Daugavpils reģionālā slimnīca, Liepājas reģionālā slimnīca, Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, Rēzeknes slimnīca, Jēkabpils reģionālā slimnīca).

Ar kādām vakcīnām var veikt papildu vakcināciju?
Papildu vakcīnu devu pret Covid-19 var veikt ar jebkura EZA apstiprināta ražotāja vakcīnu un to rekomendē sākot ar 28. dienu pēc otrās devas saņemšanas (Janssen ražotai vakcīnai sākot ar 28. dienu pēc pirmās (vienīgās) devas saņemšanas) vai vēlāk, izvērtējot imūnsupresijas pakāpi, kā arī nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatot ārstu konsīlijā.

Informēšana
Lai ar personalizētu īsziņu un e-pastu informētu iedzīvotājus par iespēju saņemt papildu vakcīnas devu, NVD atbilstoši IVP norādītajām pacientu grupām atlasa datus no iedzīvotāju reģistriem. Ja iedzīvotājs atbilst kādai no grupām, bet nesaņem personalizētu uzaicinājumu, papildu devu var saņemt, vēršoties pie ģimenes ārsta vai pie ārstējošā ārsta (speciālista, kas nodrošina slimības norises uzraudzību).

Ģimenes ārstu un ārstniecības iestāžu kontaktinformācija un adreses atrodama: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem .

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska grupās – senioriem, cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 46,66% iedzīvotāju, no kuriem vakcinācijas kursu pabeiguši 40,92%. Vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma un tai var pieteikties pa tālruni 8989, vietnē manavakcina.lv vai pie sava ģimenes ārsta.

Par papildu vakcināciju pret Covid-19 imūnsupresētiem iedzīvotājiem