Aktualitātes
attēls

Nacionālajam Veselību veicinošo skolu tīklam šodien pievienojās vēl 16 izglītības iestādēs – tām tika pasniegts apliecinājums par statusa “Veselību veicinoša izglītības iestāde” iegūšanu. Šobrīd kopumā šo statusu ir ieguvušas 103 izglītības iestādes no visas Latvijas. Tīkls Latvijā darbojas kopš 2015. gada.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas definēto, Veselību veicinoša izglītības iestāde ir tāda, kas ikvienam dod iespēju veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Lai iegūtu šādu statusu, izglītības iestādei jāizpilda noteikti kritēriji, kā arī jāīsteno aktivitātes bērnu un izglītības iestādes personāla veselības veicināšanai. Iesaistoties Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā, izglītības iestādēm tiek piedāvāti valsts finansēti veselības veicināšanas pasākumi, metodisks atbalsts, jaunākā informācija un materiāli par veselīgu dzīvesveidu un veselības veicināšanu, kā arī regulāras pieredzes apmaiņas iespējas un apmācības.

Plašāka informācija par Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīklu: 

Tiešraides arhīvs