Aktualitātes

Slimību profilakses un kontroles centrs ir uzsācis izglītojošu pasākumu īstenošanu vispārējās izglītības iestāžu 4. un 5. klašu skolēniem par traumatisma profilaksi. Pasākumu mērķis ir izglītot skolēnus par traumu profilaksi, iespējamām traumu, jo īpaši galvas traumu, sekām un nepieciešamību lietot atbilstošu aizsargekipējumu aktīvās atpūtas un sporta laikā.

Pasākuma ietvaros, izmantojot diskusijas, smadzeņu maketa demonstrāciju un spēles, skolēniem tiks skaidroti pusaudžu traumu, jo īpaši galvas traumu,  gūšanas riski, sekas un to likumsakarības. Tāpat skolēniem būs iespēja izmēģināt savas zināšanas pareizā aizsargekipējuma vilkšanā un noskatīties video ar mērķauditorijas viedokļa līderiem, kuri pauž savas zināšanas un viedokli par nepieciešamu lietot aizsargekipējumu.

Lai nodrošinātu pasākuma ilgtspēju un zināšanu nostiprināšanos, pēc pasākuma klasēm būs iespēja piedalīties video konkursā. Lai sevi pasargātu un reizē atcerētos par iegūtajām zināšanām par traumatisma profilaksi, katrs pasākuma dalībnieks saņems kādu no trim atstarojošām uzlīmēm.

Līdz 2019. gada 13. decembrim kopā tiks īstenoti vismaz 350 izglītojošie pasākumi. Izglītojošie pasākumi primāri tiks organizēti Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādēs.

Papildus informāciju par pasākumiem un iespējām tiem pieteikties var iegūt sazinoties ar SIA „OnPlate” kontaktpersonu Lindu Baueri, tālr: 29444094, e-pasts: linda@onplate.lv.