31.maijā, Valsts kancelejas rīkotajā pasākumā “Par valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības jautājumiem”, Slimību profilakses un kontroles centrs ir saņēmis  PATEICĪBAS RAKSTU  no Valsts kancelejas un Valsts administrācijas skolas par aktīvu dalību pētījumā.

attēls