Aktualitātes

2019.gada 27.martā Slimību profilakses un kontroles centrā (SPKC) notika SPKC un Latvijas Universitātes sadarbības projekta ietvaros organizētais seminārs “Jauna iespēja Latvijas veselības aprūpes pētniecībā”.

Seminārā piedalījās Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes profesori un citi mācību spēki, kā arī pārstāvji no Veselības ministrijas un tās padotības iestādēm.

Klātesošie tika iepazīstināti ar paveikto, lai izveidotu veselības aprūpes administratīvo datu vienotu datubāzi, kā arī ar minētās datubāzes izmantošanas piemēriem. Tika sniegta informācija par personas datu aizsardzības aspektiem un par iespējām pieprasīt datus pētniecībai. Sīkāka informācija šeit: https://www.mf.lu.lv/fakultate/par/strukturvienibas/veselibas-vadiba/celvedis-personalizetajos-veselibas-datos/

Vienotās veselības aprūpes datubāzes izveide ir inovatīvs tehnoloģisks risinājums kvalitātes un efektivitātes monitorēšanai (tās izveide paredzēta veselības nozares stratēģiskās plānošanas dokumentos). Vienlaikus šādas, uz personalizētiem un pseidonimizētiem veselības aprūpes datiem balstītas sistēmas izveidei ir potenciāls kļūt par pamatu nebijušām iespējām veselības aprūpes pētniecībai Latvijā.