Aktualitātes
Attēls

Šodien SPKC mājaslapas  sadaļā Pētījumi un ziņojumi tiek publicēts ziņojums: Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījuma 2022./2023. mācību gada aptaujas rezultāti un tendences. Šis pētījums notiek Starptautiskā skolēnu veselības paradumu pētījuma (angl. – Health Behaviour among School-aged Children Study – HBSC) ietvaros, kas ir Pasaules Veselības organizācijas (PVO) atbalstīts projekts.

Skolēnu veselības paradumu pētījuma kopējais mērķis ir iegūt informāciju un palielināt izpratni par skolas vecuma bērnu veselību un dzīvesveidu. Pētījuma rezultāti tiek izmantoti, lai iegūtu informāciju par skolēnu veselības pašvērtējumu un veselības paradumiem, to tendencēm, izstrādātu uz pierādījumiem balstītu veselības politiku un veselības veicināšanas programmas un sekmētu informācijas apmaiņu starp pētījuma dalībvalstīm.

Aptaujas visās dalībvalstīs norit pēc stingri noteikta starptautiski izstrādāta zinātniskā protokola. Skolēnu veselības paradumu pētījuma protokols nosaka, ka pētījuma mērķa grupa ir vispārējās izglītības skolu skolēni 11, 13 un 15 gadu vecumā. Kā pētījuma instruments tiek izmantots  starptautiskā pētījuma zinātniskās darba grupas izstrādāta un validēta standartizēta anketa;  anketēšana notiek atlasē iekļauto skolu klasēs.

Anketa aptver pusaudžu periodam būtiskākās veselību raksturojošās  un psihosociālās vides jomas, kā, piemēram:

  • veselības pašvērtējums;
  • veselības sūdzības un hroniskas slimības;
  • apmierinātība ar dzīvi;
  • skolas vide;
  • ar veselību saistītie dzīvesveida paradumi;
  • mutes veselība;
  • ģimene, attiecības ģimenē;
  • brīvā laika pavadīšana.

Pirmo reizi Latvijā aptaujas dati tika vākti online režīmā, izmantojot anketas ar mobilajām ierīcēm draudzīgu (t.s. “Mobile Friendly”) pieeju: tās automātiski pielāgojas dažādiem ekrāniem (datora, planšetes, mobilā telefona), nemainot jautājumu uzdošanas secību, struktūru, jēgu u.tml.

2022./2023.mācību gada aptaujā Latvijā  piedalījās 6042 vispārizglītojošo skolu 5., 7. un 9.klašu skolēni.