Aktualitātes

Slimību profilakses un kontroles centrs publicē provizoriskos datus par iedzīvotāju nāves cēloņiem 2020.gada janvārī – jūnijā. Lūdzu ņemt vērā, ka šie ir provizoriskie dati, kā arī ir precizēti iepriekš publicētie dati, savukārt, jūnija dati vēl tiks papildināti, jo vēl nav saņemtas visas medicīniskās apliecības par nāves cēloni. Salīdzinot datus ar iepriekšējiem gadiem, jūnijā ir vērojams neliels mirstības pieaugums, taču šā brīža dati rāda, ka 2020.gada pirmajā pusgadā, nevienā no pamatcēloņu grupām nav vērojama nozīmīga pieauguma tendence. Turpmāk reizi mēnesī detalizēti provizoriskie mirstības dati tiks publicēti Veselības statistikas datubāzē (https://statistika.spkc.gov.lv/): par mirstību sadalījumā pa mēnešiem un nāves cēloņiem skatīt šeit, savukārt mirušo skaitu sadalījumā pa nedēļām skatīt šeit.

Plašāk informācija šeit