Ceļotājiem

Epidemioloģijas biļetens: Poliomielīta epidemioloģiskā uzraudzība Latvijā no 2008. līdz 2012.gadam

Pasaules Veselības organizācija (PVO) š.g. 11. novembrī ziņo, ka Sīrijas Arābu Republikā apstiprināti 13 savvaļas 1. tipa poliovīrusa gadījumi.

Genoma sekvencēšanas rezultāti norāda, ka izolētie vīrusi ir cieši saistīti ar vīrusu, kas tika noteikts vides paraugos Ēģiptē 2012.gada decembrī (kas, savukārt, bija saistīts ar savvaļas poliovīrusa cirkulāciju Pakistānā). Cieši saistīti savvaļas poliovīrusa celmi kopš 2013.gada februāra tika konstatēti arī vides paraugos Izraēlā, Rietumkrastā un Gazas joslā.

29.10.2013.

PVO š.g. 29.oktobrī ziņo, ka pēc ziņojuma par klasteri ar 22 AŠP (akūta šļauganā paralīze) gadījumiem Sīrijas Arābu Republikā, 1.tipa savvaļas poliovīruss tika izolēts no 10 izmeklēšanā esošajiem gadījumiem. Galīgie genoma sekvencēšanas testa rezultāti tiek izskatīti, lai noteiktu izolēto vīrusu izcelsmi. Savvaļas 1.tipa poliovīruss Sīrijā netika konstatēts kopš 1999.gada.

Lielākā daļa gadījumu ir reģistrēti ļoti maziem bērniem (jaunāki par 2 gadiem), un tie visi bija nevakcinētiem vai nepietiekami vakcinētiem bērniem. Imunizācijas aptvere Sīrijas Arābu Republikā samazinājusies no 91% 2010.gadā līdz 68% 2012.gadā.

Jau pirms šī laboratoriskā apstiprinājuma, veselības iestādes Sīrijā un kaimiņvalstīs uzsāka visaptveroša rīcības plānošanu un īstenošanu. 24.oktobrī tika uzsākti liela mēroga balstimunizācijas pasākumi Sīrijas Arābu Republikā, lai pret poliomielītu, masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu vakcinētu 1,6 miljoni bērnu. Deir Al Zour provincē balstimunizācijas pasākumi tika uzsākti nekavējoties, kad tika ziņoti pirmie „karstie” akūtas šļauganās paralīzes gadījumi. Liela mēroga pasākumi, kas saistīti ar uzliesmojumu visā Sīrijas Arābu Republikā un tās kaimiņvalstīs tika plānoti uzsākt š.g. novembra sākumā, kuri ilgs 6-8 mēnešus.

Ņemot vērā pašreizējo situāciju Sīrijas Arābu Republikā, pastāvīga iedzīvotāju pārvietošanos visā reģionā un zemo imunizācijas līmeni atsevišķos apgabalos, risks 1.tipa savvaļas poliovīrusa tālākai starptautiskai izplatīšanai visā reģionā ir augsts. Ir uzsākta aktīva iespējamo gadījumu meklēšana.

PVO iesaka visiem ceļotājiem uz/no poliomielīta infekcijas skartajām teritorijām būt pilnībā vakcinētiem pret poliomielītu.

18.10.2013.

17.oktobrī PVO saņēmusi ziņojumus par akūtās šļauganās paralīzes (AŠP) klasteri Sīrijas Arābu Republikā, Deir Al Zour provincē. Sākotnējie rezultāti no valsts poliomielīta laboratorijas Damaskā liecina, ka divi no gadījumiem varētu būt poliomielīta pozitīvi. Savvaļas poliovīruss Sīrijā pēdējo reizi tika ziņots 1999.gadā.

Sīrijā pastāv augsts poliomielīta un citu vakcīnatkarīgo slimību risks saistībā ar pašreizējo situāciju. Ir uzsākta aktīva citu gadījumu meklēšana, kaimiņvalstīs plānotas papildu imunizācijas aktivitātes.

PVO iesaka visiem ceļotājiem uz/ no poliomielīta infekcijas skartajām teritorijām būt pilnībā vakcinētiem pret poliomielītu.

Informācija un rekomendācijas ceļotājiem sakarā ar savvaļas poliovīrusa cirkulāciju Izraelā

 20.08.2013.

Pasaules Veselības organizācija (PVO) poliovīrusa starptautiskas izplatīšanās risku no Izraēlas vērtē kā augstu. 

Kā jau iepriekš Pasaules Veselības organizācija (PVO) ziņojusi, š.g. 3.februārī Izraēlā notekūdeņu paraugos tika konstatēts pirmā tipa savvaļas poliovīruss (WPV1). Līdz augusta sākumam, pastiprinot poliovīrusa uzraudzības pasākumus, WPV1 tika atrasts 67 paraugos no 24 paraugu ņemšanas vietām. WPV1 tika konstatēts ne tikai valsts dienvidu daļā, bet arī tās centrālajā daļā. WPV1 izolēts arī no fekāliju paraugiem 27 veseliem bērniem līdz 9 g.v. un kādam pieaugušajam. Minētās personas bija vakcinētas atbilstoši vakcinācijas kalendāram. Valstī līdz šim nav reģistrēts neviens paralītiskā poliomielīta gadījums. Balstimunizācijas pasākumi tika uzsākti 5.augustā, bet valsts mēroga vakcinācijas kampaņa bērniem vecumā līdz 9 gadiem tika uzsākta 18.augustā ( http://www.euronews.com/2013/08/21/polio-scare-in-israel/).

PVO š.g. 20.septembrī ziņo par WPV1 cirkulācijas ģeogrāfiskās izplatības pieaugumu Izraēlā ilgākā laikā periodā. Nesen WPV1 tika izolēts arī no Palestīnā ņemtajiem notekūdeņu paraugiem gan Rietumkrastā, gan Gazas joslā. Ne Izraēlā, ne Palestīnā nav ziņots par paralītiskā poliomielīta gadījumiem.

Izraēlas un Palestīnas veselības iestādes veikušas pasākumus, lai reaģētu uz draudiem, ko rada WPV1 cirkulācija – pastiprināta akūtās šļauganās paralīzes sindroma uzraudzība un palielināts vides paraugu ņemšanas biežums. Izraēlā jau kopš augusta sākuma tiek veikti balstimunizācijas pasākumi bērniem līdz 9 gadu vecumam ar divvērtīgo orālo poliomielīta vakcīnu. Kopumā Izraēlā šobrīd no 1,38 miljoniem bērnu vakcinēti 60%. Palestīnā veselības iestādes gatavojas veikt balstimunizācijas pasākumus gan Gazas joslā, gan Rietumkrastā ar trīsvērtīgo orālo poliomielīta vakcīnu.

  • Pirms došanās uz teritorijām, kur poliomielīta gadījumi joprojām tiek reģistrēti, jāpārliecinās, vai ir veikta imunizācija pēc imunizācijas kalendāra un vecuma prasībām ar vakcīnu pret poliomielītu. Savukārt ceļotājiem, kuri:
    • iepriekš saņēmuši trīs vai vairāk dzīvas (OPV) vai inaktivētas (IPV) vakcīnas devas, jāsaņem vēl viena poliomielīta vakcīnas deva;
    • nav saņēmuši nevienu vakcīnas devu, līdz braucienam, jāveic vakcinācijas kurss pret poliomielītu atbilstoši primārās vakcinācijas shēmai.
  • Cilvēkiem, kuri dzīvo teritorijās, kur joprojām tiek reģistrēti poliomielīta gadījumi, pirms ceļojuma uz ārzemēm jāveic pilns vakcinācijas kurss pret poliomielītu (ja tas nav veikts pirms tam), vēlams ar OPV, lai veicinātu zarnu imunitāti. Ceļotāju vakcinācija pret poliomielītu samazina risku vīrusam izplatīties poliomielīta brīvos apgabalos.
  • Ceļotājiem, kas izceļo no infekcijas skartajām teritorijām vajadzētu saņemt OPV papildu devu vismaz 6 nedēļas pirms katra starptautiska brauciena.
  • Steidzama ceļojuma gadījumā jāsaņem vismaz viena vakcīnas deva, ideālā gadījumā 4 nedēļas pirms izbraukšanas. Dažas no poliomielīta brīvajām valstīm (piemēram, Saūda Arābija) var pieprasīt, lai ceļotāji, kuri ierodas no poliomielīta skartām valstīm vai teritorijām, būtu vakcinēti pret poliomielītu pirms ieceļošanas vīzas pieteikšanas un (vai) saņemtu papildu vakcīnas devu pēc ierašanās.
  • Visiem ceļotājiem tiek ieteikts ņemt līdzi rakstisku veikto vakcināciju sarakstu (pacienta izziņu) gadījumam, ja tiek pieprasīti pierādījumi par saņemto vakcināciju pret poliomielītu, lai iekļūtu valstīs, uz kurām viņi dodas, vai vislabāk izmantojot Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (2005.g.) Vakcinācijas un profilakses starptautisko sertifikātu (http://www.who.int/ith/chapters/ith2012en_chap6.pdf).

Pašlaik poliomielīta endēmiskas (tiek reģistrēti poliomielīta gadījumi) ir trīs valstis: Nigērija, Pakistāna un Afganistāna. 2013.g. ir reģistrēts poliomielīta uzliesmojums Āfrikas Horna ragā.