Attēls

Pacientu drošība - nozīmīgs sabiedrības veselības aspekts. Pacientu drošība attiecas uz visām veselības aprūpes sistēmām visā pasaulē. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) datiem «nevēlamie notikumi», ko izraisa pacientu drošības trūkums, ir starp desmit biežākajiem nāves un invaliditātes cēloņiem visā pasaulē. Ievērojama daļa no šiem incidentiem ir novēršami.

Piektais pasaules ministru līmeņa samits par pacientu drošību 2023.gadā notika 23. un 24. februārī Montrē, Šveicē, kas pulcēja ministrus, augsta līmeņa pārstāvjus un ekspertus no visas pasaules, tādējādi akcentējot kopīgos centienus pacientu drošības globālajā stiprināšanā. Tika aktualizētas galvenās problēmas, kas saistītas ar šīs jomas ilgtspējības nodrošināšanu un ieviešanu saskaņā ar saukli "Mazāk kaitējuma, labāka aprūpe – no rezolūcijas līdz īstenošanai".

Apstiprinātajā Montrē pacientu drošības hartā https://www.who.int/news/item/28-02-2023-the-montreux-charter-on-patient-safety-galvanizes-action-to-address-avoidable-harm-in-health-care iekļautas galvenās aktivitātes, lai uzlabotu un stiprinātu pacientu drošību un vairotu izpratni par to. Šī bija pirmā pasaules augstākā līmeņa sanāksme pacientu drošības jomā, kas notika pēc Covid-19 pandēmijas. COVID-19 krīzes laikā gūtās atziņas ir kā potenciāls, lai izstrādātu noturīgākas veselības aprūpes sistēmas. Nepieciešamie pasākumi sevī ietver pastiprinātu globālo sadarbību daudzās nozarēs. Dalībvalstis tiek mudinātas ieguldīt pacientu drošībā; veidot drošības kultūru un stiprināt ziņošanas un mācīšanās sistēmas; atbalstīt veselības aprūpes darbiniekus un stiprināt viņu kapacitāti; stiprināt veselības datu sistēmas; veicināt pacientu un ģimeņu aktīvu iesaisti savā veselības aprūpē.

Diskusijās galvenā uzmanība tika pievērsta konkrētiem pasākumiem, kas nepieciešami pacientu drošības uzlabošanai. Dalībnieki bija vienisprātis, ka, neskatoties uz panākto progresu, ir nepieciešama turpmāka rīcība, lai nodrošinātu efektīvu, kvalitatīvu ārstēšanu visiem pacientiem ilgtermiņā.

Atskats uz konferences programmu pieejams šeit: https://pss2023.ch/

Vairāk par pacientu drošību pasaules kontekstā, kā arī iepazīties ar PVO “Globālo pacientu drošības rīcības plānu 2021.-2030. gadam” var PVO mājaslapā: https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety

https://www.who.int/publications/i/item/9789240032705