Ceļotājiem

17. jūlijā Pasaules Veselības organizācija (PVO), pamatojoties uz Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu ārkārtas komitejas ieteikumu, ir izsludinājusi starptautiska mēroga ārkārtas situāciju sakarā ar Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu Kongo Demokrātiskajā Republikā (KDR).

Ārkārtas komitejas sanāksme tika sasaukta saistībā ar epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanos KDR, turpinoties Ebolas vīrusslimības uzliesmojumam, t. sk. pirmā slimības gadījuma atklāšanu Gomas pilsētā. Goma ir nozīmīgs saimnieciskās darbības centrs, tur dzīvo gandrīz divi miljoni cilvēku un ir starptautiskā lidosta. Pilsēta atrodas pie Ruandas robežas un tiek uzskatīta par “vārtiem” uz citām KDR teritorijām un pasauli. Katru dienu KDR valsts robežu no Gomas uz Ruandu šķērso 15 000 cilvēku.

Par pašreizējo Ebolas vīrusslimības uzliesmojumu KDR Veselības ministrija paziņoja 2018. gada 1. augustā. Uzliesmojums skar Ziemeļkivu un Ituri provinces valsts ziemeļaustrumos, kas atrodas tuvu robežai ar Ugandu. Ziņots, ka 2019. gada jūnijā arī Ugandā tika konstatēti vairāki saslimšanas gadījumi.

Kopš uzliesmojuma sākuma un līdz 2019. gada 10. jūlijam KDR tika ziņots par 2 451 Ebolas vīrusslimības gadījumiem (2 357 apstiprināti, 94 varbūtēji), t.sk. 1 647 nāves gadījumiem (1 553 apstiprināti, 94 varbūtēji); ir inficēti arī 131 veselības aprūpes darbinieki, no tiem 41 slimība beidzās letāli. Par apstiprinātiem vai varbūtējiem Ebolas vīrusslimības gadījumiem ziņojuši 24 veselības iecirkņi divās KDR provincēs. Pašlaik aktīvākā uzliesmojuma zona ir Beni veselības iecirknis.

Visām valstīm tika ieteikts:

  • Nevienai valstij nevajadzētu slēgt savas robežas vai ierobežot ceļojumus un tirdzniecību. Šādi pasākumi parasti tiek īstenoti aiz bailēm un tiem nav zinātniska pamatojuma. Robežu slēgšanas rezultātā visticamāk palielināsies nelegāla robežšķērsošana, tādejādi palielinot infekcijas izplatīšanās risku. Robežšķērsošanas ierobežojumi var apdraudēt arī vietējo ekonomiku, kā arī negatīvi ietekmēt drošību un loģistiku.
  • Atbildīgām institūcijām jāsadarbojas ar aviosabiedrībām un citām transporta un tūrisma nozarēm, lai nodrošinātu, ka to ieteiktās prasības par starptautisko satiksmi nepārsniedz PVO rekomendācijas.
  • Nav nepieciešams ieviest skrīninga pasākumus lidostās vai ostās valstīs ārpus iesaistītā reģiona.

Plašāka informācija par Ebolas vīrusslimību un tās profilaksi: 

Sekot epidemioloģiskās situācijas attīstībai var Eiropas slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē: https://ecdc.europa.eu/en/ebola-virus-disease-outbreak-democratic-republic-congo-ongoing