NVPT aktualitātes
attēls

NVPT pašvaldības tiekas pieredzes apmaiņas braucienā Jelgavas pilsētā

12. maijā, 29 pārstāvji no Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla pašvaldībām tikās Jelgavas pilsētā, lai dalītos pieredzē. Vizītes laikā, dalībnieki tika iepazīstināti ar Jelgavas pilsētas pieredzi veselības veicināšanas darba organizēšanā, aktivitāšu plānošanā un īstenošanā, kā arī piedalījās izglītojošā nodarbībā par uztura paradumiem.

Viesojās Jelgavas 2.pamatskolā un pirmsskolas izglītības iestādē “Kāpēcīši”, kur iepazinās ar veselības veicināšanas darba organizāciju izglītības iestādēs un apmeklēja izveidoto aktīvās atpūtas zonu “Pasta sala”.

Tāpat dalībnieki tika informēti par Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) plānotajām aktivitātēm veselības veicināšanas jomā, t.sk., par pieejamajiem resursiem darbam ar skolēniem par veselības veicināšanas tēmām, piemēram, traumatisma profilaksi, fizisko aktivitāšu veicināšanu u.c.

Sirsnīgs paldies Jelgavas pilsētai, īpaši Jelgavas sociālo lietu pārvaldes Veselības aprūpes un veicināšanas nodaļas vecākajai speciālistei veselības veicināšanas jautājumos Karolinai Lankovskai par viesmīlīgo uzņemšanu un visaptverošo ieskatu pilsētas veselības veicināšanā.

attēls