NVPT aktualitātes

Viens no Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk – NVPT) darbības mērķiem ir sekmēt labās prakses piemēru un pieredzes, ideju apmaiņu starp pašvaldībām, tādēļ pēc vairāku gadu pārtraukuma, NVPT pārstāvji pulcējās pieredzes apmaiņas braucienā, kas 13. septembrī norisinājās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā. Pasākumu apmeklēja 36 dalībnieki, pārstāvot 17 pašvaldības.

Šogad pieredzes apmaiņas pasākuma tēma bija pašvaldības iespējas HIV profilakses jomā un kaitējuma mazināšanā. Latvijā HIV infekcija ik gadu tiek atklāta vairāk nekā 200 cilvēkiem, ierindojot Latviju otrajā vietā Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu vidū jauno gadījumu skaita ziņā ar 11,2 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju (2021. gada dati). Turklāt izpētīts, ka patiesais inficēto skaits Latvijā ir par vienu trešdaļu lielāks. Tie ir cilvēki, kuri nezina savu HIV statusu. Tādēļ ir nepieciešams turpināt veicināt sabiedrības izpratni par seksuāli reproduktīvās veselības jautājumiem, tai skaitā infekcijas slimību agrīnu diagnostiku un inficēšanās risku novēršanu, kā arī palielināt sabiedrības un mērķa grupu testēšanu un konsultēšanu, veicinot HIV profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumu pieejamību pašvaldībās.

Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar HIV/AIDS, STI un C hepatīta epidemioloģisko situāciju Latvijā, HIV profilakses punktu tīkla koordinēšanu no SPKC un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības skatu punkta. Jūrmalas Atkarību profilakses kabineta darbiniece stāstīja par biedrības “Artemīda” īstenotajām aktivitātēm atkarību profilakses jomā un dalījās praktiskajā pieredzē, strādājot HIV profilakses punktā. Pārstāve no Olaines novada pašvaldības dalījās ar pieredzi ielu darba organizēšanā. Dienas beigās pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties nelielā ekskursijā un iepazīties ar Jūrmalas Jauniešu mājas viesmīlīgajām telpām un piedāvātajām brīvā laika pavadīšanas iespējām jauniešiem.

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pārstāvēm par viesmīlīgo uzņemšanu un lieliski noorganizēto pasākumu! Paldies visiem NVPT pārstāvjiem, kuri rada iespēju piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā!

Uz tikšanos jau drīzumā citos NVPT pasākumos!