NVPT aktualitātes
attēls

2019. gada 24. maijā norisinājās šā gada pirmais Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) pieredzes apmaiņas brauciens, sniedzot iespēju 23 pašvaldību pārstāvjiem tikties, lai mācītos labo praksi veselības veicināšanā un slimību profilaksē no Liepājas pilsētas pašvaldības.

Kā viena no biežāk minētajām NVPT koordinatoru mācību vajadzībām ir pieredzes apmaiņa ar citām pašvaldībām – ne vien iedvesmojot citas pašvaldības ar izdevušos pasākumu piemēriem, bet arī daloties izmantotajās pieejās, kā paaugstināt iedzīvotāju iesaisti un aktivitāti pašvaldības organizētajos pasākumos.

Pieredzes apmaiņas brauciena ietvaros ar savu pieredzi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošanā dalījās Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāve Elīna Tolmačova, iepazīstinot ar īpaši veiksmīgi realizētajiem pasākumiem un sadarbībām pēdējo gadu laikā, t.sk., īstenojot ESF 9.2.4.2.projekta aktivitātes vietējai sabiedrībai. Tāpat viesošanās laikā pašvaldību pārstāvji  apmeklēja Liepājas Tenisa halli, publisko sporta laukumu un pludmales pieejamības kompleksu, iepazinās ar Liepājas neredzīgo biedrības aktivitātēm, kā arī izkustināja kājas, veicot pastaigu pa Liepājas ezera Zirgu salas dabas taku.

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību Liepājas pilsētas pašvaldībai, īpaši Elīnai Tolmačovai, par tik sirsnīgu NVPT pašvaldību uzņemšanu un vērtīgu dienu! 

attēls