NVPT aktualitātes

2023. gada 30. oktobrī notika Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk – NVPT) koordinācijas komisijas (turpmāk – Komisija) sanāksme. Sanāksmes ietvaros Komisija tika iepazīstināta ar NVPT darbības pārskatu par 2022. gadu, 2023. gadā īstenotajiem NVPT pasākumiem, kā arī tika prezentēts 2024. gada darba plāna projekts. Komisijas pārstāvji sanāksmes ietvaros tika informēti arī par īstenotajiem pasākumiem NVPT akreditācijai Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģiona Veselīgo pilsētu tīklā un turpmākajiem uzdevumiem akreditēta nacionālā tīkla statusa iegūšanai.