NVPT aktualitātes

attēls2022. gada 19. oktobrī notika Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (turpmāk – NVPT) koordinācijas komisijas (turpmāk – Komisija) sanāksme. 

Sanāksmes ietvaros Komisija tika iepazīstināta ar veiktajiem grozījumiem NVPT normatīvajos aktos, tika skatīts 2022. gadā paveiktais, apstiprināts 2021. gada pārskats un prezentēts 2023. gada darba plāna projekts. NVPT Komisijas locekļi sanāksmes ietvaros tika informēti arī par nepieciešamību NVPT akreditēt Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Veselīgo pilsētu tīklā. Akreditācijas galvenie ieguvumi ir metodiskais atbalsts no starptautiskiem ekspertiem, ieteikumi NVPT darbības uzlabošanai, kā arī akreditācija ir apliecinājums NVPT kvalitātes atbilstībai starptautiskiem standartiem. Sēdes ietvaros no Komisijas locekļiem tika saņemts viennozīmīgs atbalsts akreditācijas procesa uzsākšanai.