NVPT aktualitātes
attēls

2019. gada 25. janvārī Slimību profilakses un kontroles centrā notika Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) koordinācijas komisijas (turpmāk tekstā – Komisija) sanāksme.

Sanāksmes laikā tika izskatīta NVPT darbība 2018. gadā, apstiprināts 2017. gada pārskats, prezentēts 2019.gada darba plāna projekts u.c  ar Komisijas darbu saistīti jautājumi.

Sanāksmē piedalījās Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Rīgas Stradiņa universitātes, pašvaldību un citu institūciju pārstāvji.

Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinācijas komisija ir veselības ministra izveidota konsultatīva institūcija, kuras galvenais mērķis ir veicināt Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla izveidošanu, attīstīšanu, koordināciju un monitoringu Latvijā, kā arī konsultēt pašvaldības, balstoties uz Pasaules Veselības organizācijas vadlīnijām un dokumentiem par Pasaules Veselības organizācijas Veselīgajām pilsētām, un sekmēt „Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam” izvirzīto mērķu īstenošanu.

Vairāk par Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklu var lasīt šeit