NVPT aktualitātes

Slimību profilakses un kontroles centrs ir noslēdzis izglītojošos seminārus vispārējās izglītības iestāžu 10.-12. klašu izglītojamajām par krūšu veselību un to pašpārbaudes pareizu veikšanu. Pasākumu mērķis bija attiecīgās vecuma grupas meitenēm saistošā un viegli uztveramā veidā sniegt zināšanas par krūšu veselību un tās nozīmi, kā arī prasmes pareizas krūšu pašpārbaudes veikšanā un nevēlamu simptomu atpazīšanā.

Laika posmā no šā gada septembra līdz decembrim tika īstenoti 32 izglītojoši semināri 19 izglītības iestādēs, īstenošanas vietu izvēlē priekšroku dodot Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla dalības izglītības iestādēm.

Semināru laikā kopumā 503 meitenes ieguva teorētiskās un praktiskās zināšanas par krūšu uzbūvi, veselību un izmaiņām krūtīs, kas liecina par nepieciešamību vērsties pie ārsta. Tāpat semināra laikā dalībniecēm bija iespēja diskutēt par biežāk dzirdētajiem mītiem par onkoloģiskajām saslimšanām un praktiskajā daļā apgūt iemaņas krūšu pašpārbaudes veikšanā un audzēju atpazīšanā. Lai nostiprinātu semināra laikā iegūtās zināšanas, katra pasākuma dalībniece saņēma darba burtnīcu “Krūšu veselība un pašpārbaude” un bukletu “Krūšu pašpārbaude – ikmēneša rituāls”.

Lai novērtētu semināra norisi, semināra dalībnieces tika aicinātas aizpildīt novērtējuma anketu. Iegūtie aptaujas rezultāti liecināja, ka pirms semināra vairāk kā pusei (56%) meiteņu zināšanas un prasmes par krūšu pašpārbaudi un tās nozīmīgumu nav bijušas vispār vai arī bijušas zemas un tikai 5% dalībnieču bija atzīmējušas, ka regulāri veic krūšu pašpārbaudi. Tomēr pozitīvi vērtējams, ka pēc semināra lielākā daļa jeb 86% dalībnieču norādīja, ka ir sapratušas krūšu pašpārbaudes nozīmīgumu un turpmāk noteikti plāno to veikt vai apsvērs domu veikt krūšu pašpārbaudi nākotnē.