NVPT aktualitātes

Slimību profilakses un kontroles centrs ir noslēdzis izglītojošo pasākumu ciklu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu 1. un 2. klases izglītojamajiem par traumatisma profilaksi. Izglītojošo pasākumu mērķis bija bērniem piemērotā un saistošā veidā skaidrot, kādi ir biežākie traumu veidi, traumu gūšanas vietas un apstākļi un kādi piesardzības pasākumi jāievēro, lai sevi pasargātu no traumām.

Laika posmā no 2018. gada septembra līdz decembrim visā Latvijā notika 331 izglītojošs pasākums, kurā piedalījās 5902 bērni.

Pasākumu laikā bērniem tika stāstīts par biežākajiem traumu veidiem un kā vislabāk sevi pasargāt no traumām, kā arī, praktiski darbojoties,  bērniem bija iespēja pārliecināties, vai viņi spēj izvēlēties pareizo rīcību dažādās bīstamās situācijās. Atpazīstot un pielaikojot aizsargekipējumu, bērni kopā ar speciālistiem pārrunāja, kāda ir aizsargekipējuma nozīme sportisko aktivitāšu laikā.

Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, bērniem tika dāvināts komplekts atstarotāja izgatavošanai, krāsojamā grāmata “Šerloka stāsti Tavai drošībai” un cepurīte ar suņa Šerloka apdruku. Savukārt pedagogi saņēma “Ieteikumu materiālu darbam ar mācību filmām “Jampadracis”, “Bērnu laukuma detektīvs”, “Lielais noslēpums” par traumatisma profilaksi pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un 1.-2.klases izglītojamajiem”, lai veicinātu traumatisma profilakses jautājumu iekļaušanu mācību saturā arī turpmāk.

Pēc izglītojošajiem pasākumiem saņemtas pozitīvas atsauksmes no pedagogiem. Pedagogi atzinīgi novērtē to, ka par šīm tēmām runā speciālists no malas, kā arī uzsver nepieciešamību šādus pasākumus organizēt regulāri.