Preses relīzes Projekti
attēls

2020. gada 27. un 28. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, notiks divu dienu seminārs Nacionālā Veselību pašvaldību tīkla koordinatoriem un atbildīgajām amatpersonām “Vesela Latvija”. Semināra mērķis ir stiprināt Nacionālā Veselību pašvaldību tīkla dalību pašvaldību lomu un kompetenci veselības veicināšanas un slimību profilakses jomā.

Semināra ietvaros tiks sniegta informācija par koordinatoriem aktuālām tēmām, kas tika apzinātas aptaujajot potenciālos dalībniekus pirms semināra programmas izstrādes: atkarību profilakses un psihiskās veselības veicināšanas pasākumu īstenošanas specifiku un problemātiku. Semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar iedzīvotāju veselību saistītās informācijas nodošanas iespējām un veselībpratības veicināšanu. Tiks aplūkotas tēmas par starpsektoru sadarbību un normatīvo regulējumu veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumos.

Ar labās prakses piemēriem iedzīvotāju veselības veicināšanā pašvaldībās dalīsies ne tikai Latvijas pašvaldību pārstāvji, bet arī Igaunijas Nacionālā Veselību pašvaldību tīkla pārstāvis no Tartu pašvaldības.

Seminārā aicināti piedalīties Nacionālā Veselību pašvaldību tīkla koordinatori, kuri ikdienā strādā ar sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumiem. Esot Nacionālā Veselību pašvaldību tīklā pašvaldības iegūst papildus atpazīstamību un statusu, metodoloģisko atbalstu, iespēju piedalīties bezmaksas semināros, un pieredzes apmaiņas braucienos, materiālus par veselības veicināšanas un slimību profilakses jautājumiem, jaunus kontaktus un tikšanās iespējas.

Nacionālā Veselību pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī. Šobrīd Nacionālā Veselību pašvaldību tīklā ir iestājušās 113 pašvaldības. Vairāk par Nacionālā Veselību pašvaldību tīklu var lasīt šeit.

Papildus informāciju par semināra norisi var iegūt, zvanot pasākuma koordinatoriem pa tālruni: 29150330 vai 20006250.

Seminārs tiek organizētas Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).

logo