Preses relīzes Projekti
Attēls

2020. gada 25. un 26. augustā Rīgas Latviešu biedrības namā, Merķeļa ielā 13, notiks divu dienu seminārs Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem “Vesela Latvija”. Semināra mērķis ir stiprināt Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla izglītības iestādes un sniegt tām metodoloģisko atbalstu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas tēmu efektīvākai ieviešanai praksē.

Semināra ietvaros koordinatoriem tiks sniegta informācija un pieredzes apmaiņa par veiksmīgas komunikācijas metodēm runājot ar izglītojamajiem par seksuālo un reproduktīvo veselību un ar to saistītiem jautājumiem, būs iespēja iegūt informāciju par procesu atkarībām – to veidiem, un preventīviem faktoriem. Semināra ietvaros tiks aplūkota tēma par ņirgāšanos un tās veidiem, tās atpazīšanu un profilakses pasākumiem.

Ar labās prakses piemēriem par veselību veicinošu vidi un veselību veicinošām aktivitātēm izglītības iestādēs dalīsies ne tikai Latvijas izglītības iestāžu pārstāvji, bet arī ārvalstu vieslektore no Nīderlandes Veselības ministrijas.

Seminārā aicināti piedalīsies Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatori, kuri ikdienā strādā pie tā, lai īstenotu izglītības iestādēs veselību veicinošas aktivitātes un integrētu veselību veicinošas aktivitātes ikdienas darbā un mācību procesā, veicinot bērnu un izglītības iestāžu darbinieku veselību.

Veselību veicinošas un atbalstošas vides veidošanai ļoti būtiska loma ir veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot izglītības iestādes, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no izglītības iestādes darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi izglītības iestādēs. Šobrīd Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla ir iestājušās 103 izlītības iestādes Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīkla var lasīt šeit.

Papildu informāciju par semināra norisi var iegūt, zvanot pasākuma koordinatoriem pa tālruni: 29150330 vai 20006250.

Seminārs tiek organizēts Veselības ministrijas īstenotā ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros (ESF identifikācijas Nr.9.2.4.1./16/I/001).

logo