NVPT aktualitātes

11. decembrī Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju (VM) rīkoja ikgadējo semināru Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem, kurā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm veselības veicināšanas jomā. Seminārā piedalījās 89 NVPT pārstāvji no 57 pašvaldībām.

NVPT mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. 2019. gada novembrī NVPT pievienojās Viļānu novada pašvaldība, līdz ar to šobrīd NVPT ir iestājušās 113 pašvaldības.

Semināru atklāja SPKC direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos Dzintars Mozgis, kurš semināru turpināja ar savu lekciju par veselības veicināšanas jēgu pašvaldībās.

Savukārt SPKC Slimību profilakses nodaļas vadītāja Agnese Freimane dalībniekus iepazīstināja ar NVPT 2018. gada monitoringa rezultātiem, kas atspoguļo pašvaldību veselības veicināšanas sistēmu, organizāciju un darbības rādītājus, kā arī ar NVPT 2020. gada darba plānu. Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume prezentēja 2019. gadā SPKC paveikto veselības veicināšanas jomā. Ar jaunākajiem Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījumiem iepazīstināja SPKC vecākā sabiedrības veselības analītiķe Iveta Pudule.

Semināra otrajā daļā VM Sabiedrības veselības veicināšanas projektu nodaļas vadītāja Kristīne Pavasare pašvaldību pārstāvjus iepazīstināja ar ESF projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi”  aktualitātēm. VM Investīciju un Eiropas Savienības fondu departamenta direktore Agnese Tomsone informēja par izmaiņām SAM 9.2.4.2. īstenošanas nosacījumos un pasākuma 2.kārtas projektu īstenošanu.

Tāpat dalībniekiem bija iespēja noklausīties Daugavpils pilsētas, Jelgavas novada un Alsungas novada pašvaldību labās prakses piemērus.

Semināra laikā tika pasniegtas pateicības aktīvākajām pašvaldībām.

Pateicamies visiem NVPT dalībniekiem par piedalīšanos seminārā, kā arī lektoriem par vērtīgām un izglītojošām lekcijām!

Vairāk par NVPT lasiet: 

attēls

attēls

attēls