NVPT aktualitātes
attēls

27. martā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) sadarbībā ar Veselības ministriju rīkoja ikgadējo semināru Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) dalībniekiem, kurā pašvaldību pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm veselības veicināšanas jomā. Seminārā piedalījās 64 NVPT pārstāvji no 46 pašvaldībām.

Veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labas prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī, kā arī paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos. Šobrīd NVPT ir iestājušās 112 pašvaldības.

Semināra laikā SPKC speciāliste Agnese Freimane dalībniekus iepazīstināja ar NVPT 2016. gada monitoringa rezultātiem, kas atspoguļo pašvaldību veselības veicināšanas sistēmu un organizāciju, kā arī darbības rādītājus, balstoties uz NVPT kritērijiem, kā arī ar NVPT 2018. gada darba plānu. Savukārt SPKC Veselības veicināšanas departamenta direktore Ilze Straume dalībniekiem prezentēja 2017. gadā paveikto veselības veicināšanas jomā, kā arī ar šajā gadā plānotām aktivitātēm veselības veicināšanas jomā Latvijā, ko īstenos SPKC.

Semināra otrajā daļā pašvaldību pārstāvji dalījās ar veiksmīgākām īstenotajām aktivitātēm, sniedzot praktiskus padomus un ieteikumus labākai iedzīvotāju informēšanai un iesaistei, īstenojot Eiropas Savienības Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu 9.2.4.2. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei. Pašvaldību pārstāvji tika informēti arī par ESF 9.2.4.1. projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” plānotajām aktualitātēm skolās.

Tāpat dalībniekiem bija iespēja noklausīties Vidzemes augstskolas lektores Vinetas Silkānes izglītojošu lekciju par veselības uzvedību un sociālās antropoloģes Evitas Veinbergas lekciju par antropoloģiskiem aspektiem cilvēka ķermeņa kultūras skatījumā un slimības biosociālo pārnesi.

Pateicamies visiem NVPT dalībniekiem par piedalīšanos seminārā, kā arī lektoriem par vērtīgām un izglītojošām lekcijām!

Vairāk par Latvijas Nacionālo Veselīgo pašvaldību tīklu lasiet:

Dalībnieku prezentācijas