Traumatisms

Baudot vasaras atpūtu un pārgalvīgi lecot ūdenī, kā arī neapdomīgi sportojot bez aizsargekipējuma, katru gadu tiek gūtas nopietnas traumas.

Jebkurš lēciens ūdenī var būt bīstams. Riskanti ir lēcieni ūdenī gan uz galvas, gan uz kājām. Pārgalvīgi rīkojoties un ūdenstilpnēs lecot uz galvas vai kājām, bieži tiek gūtas traumas ar smagām sekām. Lēcieni ūdenī uz galvas ir vieni no biežāk sastopamajiem smagu mugurkaula traumu cēloņiem. Mugurkauls ir nozīmīga skeleta sastāvdaļa, turklāt tam ir sarežģīta uzbūve, tādēļ mugurkaula traumas ir īpaši smagas un komplicētas. Cietušais uz atlikušo mūžu var palikt gulošs vai pārvietojas tikai ratiņkrēslā un ir atkarīgs no apkārtējiem, jo nepieciešama palīdzība personīgās higiēnas veikšanai, lai apģērbtos, paēstu vai veiktu citas ikdienas aktivitātes.

Statistikas dati liecina, ka 90% gadījumu smagas traumas, lecot ar galvu ūdenī, gūst vīrieši. Vidējais šādi cietušā vīrieša vecums ir 30 gadi. Pēdējā laikā katru gadu šādi cieš 20–30 cilvēku. Vieglākā gadījumā tiek gūti sasitumi vai smadzeņu satricinājums, bet smagākos gadījumos lēcienā cietušais iet bojā vai gūst nopietnu mugurkaula lūzumu, kas atstāj ilgstošas sekas, tai skaitā invaliditāti. Jaunieši traumas gūst arī aktīvās atpūtas laikā, neizmantojot atbilstošu ekipējumu, piemēram, nelietojot aizsargķiveri.

Nereti traumas tiek gūtas arī pēc alkohola lietošanas. Peldēšanās savienojumā ar alkohola lietošanu palielina traumu gūšanas risku, jo ne vienmēr šādās situācijās cilvēks apzinās bīstamību un savas peldēšanas prasmes, spējas. Galvenā motivācija, kāpēc jauni cilvēki lec uz galvas ūdenī, ir kompānijas iedrošinājums, alkohola ietekme, vēlme pašapliecināties, pārliecība par peldēšanas prasmēm, pārliecība, ka peldvieta ir pazīstama.

Vislabāk traumas ir profilaktiski novērst nekā pēc tam tās ārstēt. Vispirms padomāt un tikai tad darīt. Ikvienam būtu jāapzinās sekas, kas var iestāties pēc šādas neapdomīgas rīcības, un jāatceras pamatprincipi, kas jāievēro, lai pasargātu sevi un līdzcilvēkus.

Peldoties:

 • Neej peldēties, ja esi lietojis alkoholu vai citas apreibinošas vielas, ja esi tikko paēdis vai stipri sakarsis saulē.
 • Nekad nelec uz galvas vai kājām ūdenī – arī tad, ja tā ir labi zināma un pazīstama ūdenstilpne vai tā esi darījis iepriekš. Neļauj lēkt arī citiem, īpaši bērniem.
 • Ūdenī vislabāk iebrist. Tikai tā var pārliecināties par ūdenstilpnes pamatu jeb gultni - vai tā nav bedraina, dūņaina, akmeņaina. Atceries, ka ūdenstilpne, tās gultne un dziļums var būt mainīgs.
 • Peldēšanai vislabāk izvēlies oficiālu peldvietu, kas ir droša, speciāli izveidota un labiekārtota (oficiālo peldvietu saraksts pieejams Veselības inspekcijas mājaslapā: https://www.vi.gov.lv/lv/peldvietu-udens-kvalitate).
 • Peldi tuvu un paralēli krastam – lai iebrienot ūdens sniedzas līdz krūtīm.
 • Objektīvi izvērtē savas peldēšanas spējas – necenties pārpeldēt upi, ezeru vai jūru. Neizaicini to darīt citus.
 • Nepeldies lielā vējā, negaisā, lietū un naktī, kā arī nedodies peldēties lielos viļņos.

 

Atpūšoties pie ūdenstilpnēm kopā ar bērniem:

 • Māci bērnam peldēt jau no mazotnes.
 • Bērni ūdenstilpnu tuvuma ir jāpieskata vienmēr. Ūdenstilpņu tuvumā atstāt bērnu bez uzraudzības nevar pat ne uz mirkli. Pieskatot bērnu ūdenstilpņu tuvumā, pieaugušajiem nevajadzētu lietot alkoholu, lai samazinātu risku, ka kaut kas būtisks paliek nepamanīts.
 • Vecākajiem bērniem nav jāpieskata jaunākie bērni ūdenstilpņu tuvumā – par to ir atbildīgi vecāki vai citi pieaugušie.
 • Ja bērns neprot vai mācās peldēt, peldēšanai nepieciešama peldveste. Peldveste nedrīkst būt piepūšama, kā arī pirms peldēšanas vienmēr jāpārliecinās, vai vestes siksnas un sprādzes nav bojātas un tās ir kārtīgi aizvērtas.
 • Piepūšamie peldēšanas uzroči, riņķi un matrači domāti rotaļām, bet nepasargā bērnu no slīkšanas.
 • Ja bērns brauc ar laivu, SUP dēli, katamarānu u.c., peldveste ir obligāta un nepieciešama arī tad, ja bērns prot peldēt.

Ūdens sports un atpūta ūdens transporta līdzekļos:

 • Nodarbojieties ar kādu no ūdens sporta veidiem (kaitbordu, veikbordu, kanoe laivošanu u.c.) vai vizinoties ar laivu, kuteri, ūdensmotociklu vai citu peldlīdzekli, ieteicams uzvilkt glābšanas vesti. Bērniem peldveste ir jālieto obligāti.
 • Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem ieteicams lietot arī ūdens ķiveri.
 • Laivā vai citā ūdens transporta līdzeklī katram jāuzturas savā sēdvietā, nedrīkst celties kājās un liekties pāri transportlīdzekļa malai, lēkt ūdenī vai speciāli transportlīdzekli šūpināt.
 • Nenodarbojieties ar ūdens sporta veidiem negaisa, vētras laikā vai naktī.
 • Supojot vai laivojot jūrā, pārvietojieties paralēli krastam un netālu no tā.