Preses relīzes NVPT aktualitātes
Attēls

Šodien, 20. martā, norisinājās Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla* (turpmāk – NVPT) pārstāvju ikgadējā sanāksme, klātienē pulcējot pašvaldību pārstāvjus. Sanāksmē tika atzīmēta NVPT 10 gadu pastāvēšana, tas tika nodibināts 2013. gada nogalē.  

Sanāksmi atklāja veselības ministrs Hosams Abu Meri, kurš savā uzrunā uzsvēra, ka veselības veicināšana ir viena no prioritārajām jomām un pašvaldībām ir būtiska nozīme iedzīvotāju veselības veicināšanā. H. Abu Meri atzinīgi novērtēja NVPT 10 gadu darbību un aicināja pašvaldību pārstāvjus aktīvi sadarboties savā starpā, lai pēc 8 gadiem sasniegtu “pilngadību”. H. Abu Meri: “Ļoti būtiski veicināt sadarbību starp pašvaldībām un valsti – mēs visi esam mūsu valsts. Mūsu bērni ir mūsu nākotne, par kuru veselību ir jārūpējas jau šobrīd, lai nākotnē attālinātu veselības problēmas. Tādēļ ļoti būtiski ir veicināt valsts, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju sadarbību veselīgākas sabiedrības veidošanai.”

Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecības Latvijā vadītāja Karina Zālīte apsveica NVPT 10 gadu jubilejā, akcentējot, ka PVO viena no prioritātēm ir veselības veicināšana un nozīmīga loma ir tieši pašvaldībām. PVO Veselīgo pilsētu programma, tās 35 gadu darbības laikā, ir attīstījusies. Šobrīd tajā ietilpst 88 pilsētas un 20 nacionālie tīkli. PVO ir novērtējis Latvijas NVPT darbības kvalitāti, to akreditējot. PVO akreditācija apliecina, ka Latvijas veselīgo pašvaldību tīkls atbilst PVO nostādnēm veselības veicināšanas jomā.

Sanāksmes dalībnieki tika informēti par NVPT paveikto 10 gadu garumā, piemēram, 2023. gadā realizēta veiksmīga sadarbība ar Veselības inspekciju un biedrību “Peldēt droši”, kuras laikā tika īstenotas apmācības pašvaldību darbiniekiem par peldvietu drošības jautājumiem. Tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens, kurā pašvaldību pārstāvji informēti par pašvaldības iespējām iesaistīties HIV profilaksē un kaitējuma mazināšanā.

Sanāksmē tika iezīmēti arī   tālākie attīstības plāni, tuvākā gada laikā stiprināt NVPT sadarbības ar HIV profilakses punktu tīklu, kā arī veicināt izpratni par drošības pie un uz ūdens un kaitējuma mazināšanas pakalpojumu pieejamību pašvaldībās.  

Sanāksmē uzstājās pārstāvji no Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Nacionālā veselības dienesta, Valsts kontroles un citām iestādēm un organizācijām, informējot pašvaldību pārstāvjus par pašvaldības iespējām vēža skrīninga aptveres veicināšanā, ESF turpmāko finansēšanas periodu, pašvaldības lomu fizisko aktivitāšu veicināšanā u. c. aktualitātēm.

Slimību profilakses un kontroles centrs izsaka pateicību pasākuma lektoriem par izklāstītajiem jaunumiem un aktualitātēm veselības jomā! Paldies visiem NVPT pārstāvjiem, kuri rada iespēju piedalīties klātienes sanāksmē!

*vairāk šeit: https://www.spkc.gov.lv/lv/veseligo-pasvaldibu-tikls-latvija

Ilze Ūdre

Nodaļas vadītāja - Rīga, Duntes iela 22/5, 311. kab.
ilze.udre [at] spkc.gov.lv