NVPT aktualitātes
attēls

2019. gada 18. oktobrī Cēsīs norisinājās Nacionālā Veselīgo pašvaldību tīkla pārstāvju pieredzes apmaiņas brauciens, ar mērķi iepazīties ar Cēsu pieredzi veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Cēsu novada pašvaldības projektu speciāliste – koordinatore Sanita Breikša iepazīstināja dalībniekus ar Eiropas Sociālā fonda projekta “Pasākumi Cēsu novada pašvaldības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” īstenošanu Cēsu novadā. Īpaši svarīgi jautājumi, kas interesēja dalībniekus, bija: informācija par pasākumu plānošanas procesu, iedzīvotāju informēšanas veidiem, kā arī galvenie šķēršļi pasākumu īstenošanā.

Savukārt Cēsu novada pašvaldības sporta koordinatore Ineta Krūmiņa, kas pati ir kaislīga sporta cienītāja, iepazīstināja ar populārākajiem tautas un profesionālajiem sporta veidiem Cēsu novadā. Cēsīs pieejams plašs sporta infrastruktūras klāsts, kā arī iespējas iedzīvotājiem būt fiziski aktīviem jebkurā gada laikā.

Pasākuma laikā neizpalika arī svarīgāko atbalsta organizāciju, kuras nodarbojas ar veselības saglabāšanu un veicināšanu, apmeklēšana. Kā viena no sadarbības organizācijām ir Latvijas Sarkanā Krusta (LSK) Veselības istaba, kura īpaši populāra ir senioru vidū. Šeit senioriem papildu LSK Veselības istabas pamatpakalpojumiem (asinsspiediena izmērīšana, holesterīna un cukura līmeņa noteikšana asinīs), ir pieejama arī informācija par pašvaldības nodrošinātajiem pakalpojumiem veselības veicināšanā un slimību profilaksē.

Ar īpašu lepnumu Cēsu novads izceļ Cēsu klīnikas bērnu veselības centra izveidi, un tā pieredzi, tuvinot bērna veselības aprūpi mājām. Proti, ģimenēm ar bērniem pediatrs pieejamība ir uzlabojusies un akūtu saslimšanu, vai jebkuru jautājumu gadījumā, pediatra konsultācijas pieejamas nekavējoties.

Īpašu paldies vēlamies pateikt Cēsu novada pašvaldības koordinatorei Zanei Brentei-Brantiņai par pieredzes apmaiņas pasākuma noorganizēšanu un visiem pasākuma dalībniekiem par interesi apmeklēt Cēsis!

attēls

attēls