Aktualitātes
attēls

Ceturtdien, 22.novembrī, Rīgas Stradiņa universitātē norisināsies konference „Kopā pret antimokrobiālo rezistenci”, kuras ietvaros tiks prezentēts Latvijas Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns „Viena veselība” 2019.-2023. gadam.

Nepamatota antibiotiku lietošana ir viens no galvenajiem iemesliem mikroorganismu rezistencei, kas ir nozīmīga veselības aprūpes problēma. Antimikrobiālā rezistence rada riskus ne tikai sabiedrības veselībai, bet tā ir saistīta ar lielāku veselības aprūpes resursu patēriņu. Antimikrobiālai rezistencei ir ietekme uz veselības aprūpes budžetu un tautsaimniecību kopumā, jo pacientiem, kuriem ir rezistenta mikroorganisma izraisīta infekcija, ir mazākas iespējas izveseļoties, viņiem ir nepieciešami papildu izmeklējumi un ārstēšana, kā arī šādiem pacientiem ir ilgāks hospitalizācijas un darba nespējas laiks.

Kā liecina antibakteriālo līdzekļu patēriņa dati, Latvijā antibiotiku patēriņš cilvēku ārstēšanai ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Ir svarīgi šo pozīciju saglabāt vai panākt to, ka šis rādītājs samazinās vēl vairāk, vienlaicīgi panākot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Latvijas iedzīvotājiem.

Tādēļ, lai kopīgi runātu par aktuālākajiem jautājumiem, kas saistīti ar antimikrobiālās rezistences izplatību Latvijā un vienotos par kopēju un koordinētu rīcību situācijas uzlabošanai, kā arī apmainītos ar informāciju un zināšanām, Veselības ministrija un Zemkopības ministrija ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja atbalstu, rīko starptautisku starpsektoru konferenci “Kopā pret antimikrobiālo rezistenci”, kas veltīta Pasaules Antibiotiku informācijas nedēļai un Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plānam “Viena veselība” 2019.-2023. gadam.

Pie plāna izstrādes jau šobrīd strādā Veselības un Zemkopības ministrijas. Tā prioritārie uzdevumi ir pilnveidot antimikrobiālās rezistences un antibiotiku patēriņa datu kvalitāti un analīzi, veicināt piesardzīgu un atbildīgu antibakteriālo līdzekļu patēriņu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem, uzlabot infekcijas slimību profilaksi un uzraudzību gan sabiedrības veselības, gan dzīvnieku veselības jomā, pilnveidot pētniecību antimikrobiālās rezistences jomā, kā arī veicināt speciālistu un sabiedrības izpratni par atbildīgu un piesardzīgu antibiotiku lietošanu.

Konferences norisē piedalīsies arī starptautiski atzīti pieredzējuši šīs jomas vadoši eksperti no Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas un citi, lai sniegtu labākās prakses piemērus un rekomendācijas Latvijai antimikrobiālās rezistences ierobežošanas politikas izstrādei. Vienlaicīgi konferencē ar savu pieredzi dalīsies arī Latvijas vadošie speciālisti gan no veselības, gan dzīvnieku veselības un vides aizsardzības jomām.

Konferences pirmais politikas līmeņa panelis, kurā eksperti runās par pasaules praksi, statistiku un ieteikumiem Latvijai no plkst. 9.30 būs pieejams arī tiešraidē Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapās, kā arī Facbook kontos. No plkst. 11.00 notiks tiešsaistes ekspertu diskusija „Ko „Antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un piesardzīgas antibiotiku lietošanas plāns „Viena veselība” 2019.-2023. gadam” dos Latvijai?”

Konference notiks 2018.gada 22.novembrī, Rīgas Stradiņa universitātes Aulā, Dzirciema ielā 16, centrālajā ēkā.

Mediju iespējas: Lai vērotu konferenci klātienē, lūdzu, iepriekš pieteikties, rakstot uz prese@spkc.gov.lv