Covid-19 Preses relīzes

Arī Latvijā līdzīgi kā citviet Eiropā un pasaulē tiks sākta Covid-19 trešo devu vakcinācija. Kā pirmie vakcinācijas kursā papildu vakcīnu devas pret Covid-19 saņems iedzīvotāji ar būtiski novājinātu imūno sistēmu, kuriem pirmajā vakcinācijas kursā nav izveidojusies pietiekama aizsardzība.

Ar šādu informāciju tiks papildināta Covid-19 vakcinācijas rokasgrāmata, vakar, 7. septembrī, lēma Ministru kabinets*. Detalizētāka informācija par cilvēku ar būtiski novājinātu imūno sistēmu papildu vakcināciju tiks sniegta jau tuvākajā laikā.

Saskaņā ar zinātniskos pierādījumos balstītu informāciju, Eiropas Slimību kontroles centra (ECDC), Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) un Imunizācijas valsts padomes (IVP) rekomendācijām, šobrīd papildu vakcīnas deva vajadzīga cilvēkiem, kuriem ir ievērojami samazināta organisma imūnās sistēmas funkcionēšana (slimības vai terapijas izraisīta augsta imūnsupresija), lai nostiprinātu standarta vakcinācijas kursa efektivitāti. Šāda nepieciešamība varētu būt, piemēram, cilvēkiem pēc orgānu transplantācijas, pacientiem, kuri ilgstoši saņem dialīzes procedūras,  HIV pacientiem ar asinsrades sistēmas slimībām u.c.

IVP norāda, ka šādiem pacientiem saņemtās divas vakcīnas devas imūnsupresijas dēļ var nebūt izveidojušas optimālu imūno atbildi. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, kad saslimstība ar Covid-19 turpina pieaugt, šie pacienti inficēšanās gadījumā pakļauti smagai Covid-19 slimības gaitas attīstībai, hospitalizācijas riskam, kā arī ilgstošiem veselības traucējumiem.

Papildu vakcīnu devu pret Covid-19 var veikt ar jebkura Eiropā apstiprinātu ražotāja vakcīnu un to rekomendē sākot ar 28. dienu pēc otrās devas saņemšanas (Janssen ražotai vakcīnai sākot ar 28. dienu pēc pirmās (vienīgās) devas saņemšanas) vai vēlāk, izvērtējot imūnsupresijas pakāpi, kā arī nepieciešamības gadījumā jautājumu izskatot ārstu konsīlijā.

Veselības ministrija tuvāko divu nedēļu laikā sniegs ziņojumu Ministru kabinetam par trešo vakcīnu devu piemērošanu arī pārējai sabiedrībai.

Ir svarīgi turpināt iedzīvotāju vakcināciju, lai pēc iespējas ātrāk pasargātu ikviena veselību, īpaši svarīgi vakcinēties iedzīvotājiem, kuri ir riska grupās – seniori, cilvēki ar hroniskām saslimšanām. Šobrīd Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 46% iedzīvotāju, no tiem vakcinācijas kursu pabeiguši 40,9 %. Vakcinācija pieejama ikvienam iedzīvotājam no 12 gadu vecuma un tai var pieteikties pa tālruni 8989 vai vietnē manavakcina.lv, vai pie sava ģimenes ārsta.

*Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”