Covid-19 Preses relīzes Vakcinācija

Zāļu valsts aģentūra informē, ka Eiropas Komisija ir apstiprinājusi pielāgoto vakcīnu pret Covid-19 “Nuvaxovid XBB.1.5”, kas vērsta pret omikrona apakšpaveidu XBB.1.5. Šī vakcīna tagad pieejama arī Latvijā.

Vakcīna, kas zināma kā “Nuvaxovid XBB.1.5”, paredzēta Covid-19 novēršanai pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma.

Saskaņā ar Eiropas Zāļu aģentūras (EZA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) iepriekšējiem ieteikumiem pieaugušajiem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma ievadāma viena vakcīnas deva neatkarīgi no iepriekš veiktās Covid-19 vakcinācijas.

Pieņemot lēmumu par reģistrācijas ieteikumu, EZA izvērtēja laboratoriskos datus, kas liecina, ka šī pielāgotā vakcīna spēj ierosināt adekvātu imūno atbildi pret XBB.1.5. EZA ņēma vērā arī datus no pētījuma par iepriekš vakcinētiem pieaugušajiem, kas liecina, ka pēc vakcīna “Nuvaxovid” pielāgošanas citam radniecīgam vīrusa paveidam (omikrona apakšpaveidam BA.5) tā spēja ierosināt pret to spēcīgu imūno atbildi. Balstoties uz šiem datiem, EZA secināja, ka sagaidāms, ka vakcīna “Nuvaxovid XBB.1.5” ierosinās adekvātu imūno atbildi pret XBB.1.5.

Sagaidāms, ka vakcīnas “Nuvaxovid XBB.1.5” drošuma profils būs līdzīgs oriģināli reģistrētajai vakcīnai “Nuvaxovid”. To pamato arī klīniskie dati, kas ir pieejami par pielāgoto vakcīnu “Nuvaxovid”, kas vērsta pret omikrona apakšpaveidu BA.5. Biežākās vakcīnas “Nuvaxovid XBB.1.5” blakusparādības ir sāpes un jutīgums injekcijas vietā, nogurums, galvassāpes, muskuļu sāpes un vispārēji slikta pašsajūta.

EZA zinātniskās komitejās piedalās arī Latvijas Zāļu valsts aģentūras speciālisti.

Mērķis – omikrona XBB.1.5. apakšpaveids

Covid-19 vakcīnas tiek pielāgotas, lai tās labāk atbilstu sabiedrībā cirkulējošajiem SARS-CoV-2 vīrusa paveidiem.

Šī vakcīna izstrādāta, lai tā darbotos pret omikrona apakšpaveidu XBB saskaņā ar EZA Ārkārtas darba grupas (ETF), kā arī citu starptautisko regulējošo iestāžu un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem.

Tā kā omikrona apakšpaveids XBB.1.5 ir radniecisks citiem pašreiz cirkulējošajiem šī vīrusa paveidiem, sagaidāms, ka šī vakcīna palīdzēs saglabāt optimālu aizsardzību pret Covid-19, ko ierosina šie citi vīrusa paveidi, kā arī omikrona apakšpaveids XBB.1.5.

Tāpat kā citu Covid-19 vakcīnu gadījumā ES dalībvalstu nacionālās atbildīgās iestādes noteiks, kā šī vakcīna izmantojama nacionālo vakcinācijas kampaņu ietvaros, ņemot vērā tādus faktorus, kā inficēšanās un hospitalizācijas gadījumu skaitu, īpašam riskam pakļautās populācijas un vakcīnu pieejamību.

Kā šī vakcīna darbojas?

Pielāgotās vakcīnas darbojas tāpat kā oriģinālās vakcīnas.

Šī pielāgotā vakcīna sagatavo organismu aizsardzībai pret Covid-19. Tā satur omikrona apakšpaveida XBB.1.5 pīķa proteīna versiju, kas izstrādāta laboratorijā. Tā satur arī “adjuvantu” – vielu, kas palīdz stiprināt imūno atbildi pret vakcīnu.

Pēc vakcīnas saņemšanas personas imūnā sistēma atpazīst vakcīnā ietverto proteīnu kā organismam nepiederošu un ierosina pret to dabīgās aizsargreakcijas – antivielu un T šūnu veidošanos.

Ja vakcinētā persona vēlāk nonāk saskarē arī SARS-CoV-2 vīrusu, imūnā sistēma atpazīst uz vīrusa virsmas esošo pīķa proteīnu un ir gatava pret to cīnīties. Antivielas un imūnās šūnas var aizsargāt pret Covid-19, nonāvējot vīrusu, novēršot tā iekļūšanu organisma šūnās un iznīcinot inficētās šūnas.

Covid-19 vakcīna “Nuvaxovid” pirmo reizi tika reģistrēta ES 2021. gada decembrī. Vakcīnas “Nuvaxovid” pielāgotās versijas, kas vērstas pret omikrona BA.5 paveidu, tika izstrādātas, bet netika iesniegts pieteikums to reģistrācijai.