Covid-19 Preses relīzes

Zāļu valsts aģentūra informē, ka ikviens ziņojums par Covid-19 vakcīnu blakusparādībām tiek rūpīgi izvērtēts un aicina ārstus nekavējoties sniegt blakusparādību ziņojumu, ja rodas aizdomas, ka vakcīna, iespējams, izraisījusi blakusparādības. Zāļu valsts aģentūra, nepieciešamības gadījumā piesaistot arī Veselības inspekciju un arī citus speciālistus, katru ziņojumu rūpīgi izvērtē.

Visi saņemtie ziņojumi un visi dati par vakcīnu pret Covid-19 lietošanu tiek nepārtraukti uzraudzīti un analizēti, lai pasargātu sabiedrības veselību un izslēgtu jebkādus riskus.

Zāļu valsts aģentūra un Veselības inspekcija kā uzraugošā iestāde seko līdzi situācijai un situācijas analīzei Eiropas Zāļu aģentūrā.

Arī Eiropas Zāļu aģentūra šobrīd uzskata, ka visu reģistrēto vakcīnu paredzamie guvumi joprojām atsver tās riskus.

Saskaņā ar ES izstrādāto nepārtrauktas Covid-19 vakcīnu drošuma uzraudzības plānu šo vakcīnu uzraudzība tiks veikta ievērojami intensīvāk  nekā citām zālēm, lai nodrošinātu jaunas drošuma informācijas ātru identificēšanu, apkopošanu un analīzi. Šie pasākumi arī ļauj normatīvā regulējuma iestādēm ātri izvērtēt jaunākos datus no dažādiem informācijas avotiem un nepieciešamības gadījumā veikt visas nepieciešamās reglamentējošas darbības sabiedrības veselības aizsardzībai.

Sniedzot informāciju par zāļu blakusparādībām, Latvija vienmēr ievērojusi atklātības un neatkarīgas informācijas sniegšanas principu, tāpēc aktuālā informācija par saņemtajiem blakusparādību ziņojumiem regulāri tiek publicēta Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv sadaļā “Pacientiem un sabiedrībai > Zāles > Vakcīnas pret Covid-19 > Ziņojumi par blaknēm”. 

Zāļu valsts aģentūra aicina pacientus vērsties pie sava ārsta, ja pēc vakcīnas saņemšanas rodas bažas par novērotajām blakusparādībām. Gan ārsts vai farmaceits, gan pacients var ziņot par konstatētām zāļu, to vidū arī vakcīnu, izraisītām blakusparādībām Zāļu valsts aģentūrai. Ziņojumu var iesniegt arī elektroniski Zāļu valsts aģentūras tīmekļvietnē www.zva.gov.lv > “Ziņot par zāļu blaknēm, negadījumiem ar ierīcēm un biovigilanci”.

Jau ziņots, ka pēc Austrijas nacionālās zāļu uzraudzības kompetentās iestādes lēmuma apturēt AstraZeneca vakcīnas vienas sērijas izmantošanu (sērijas numurs ir ABV5300) Veselības inspekcija un Zāļu valsts aģentūra 2021. gada 9. martā papildu piesardzības nolūkā arī uz laiku apturēja šīs sērijas izmantošanu Latvijā.

Lai gan šai vērtēšanas etapā kvalitātes defekts tiek uzskatīts par mazticamu, tomēr šīs sērijas kvalitātes izvērtēšana turpinās. Austrijas savu lēmumu par izvērtējumu varētu sniegt nākamnedēļ. Šobrīd nav konstatēts, ka Latvijā vakcinācija ar šīs sērijas vakcīnām būtu izraisījusi nopietnus veselības traucējumus.

Vienlaikus norādāms, ka sērija ABV5300 tika piegādāta 17 ES dalībvalstīm[1] un ietver 1 miljonu vakcīnas devu. Lai gan šai vērtēšanas etapā kvalitātes defekts tiek uzskatīts par mazticamu, tomēr šīs sērijas kvalitātes izvērtēšana turpinās.