Lai pēc iespējas mazināt infekcijas slimību izplatīšanos bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs, Slimību profilakses un kontroles centrs ir izstrādājis ieteikumus bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu. 

Infekcijas slimību profilakse un ierobežošana iestādēs ir ļoti nozīmīga:

  • vecākiem, kas vēlas būt pārliecināti, ka viņu bērni atrodas tīrā un drošā vidē;
  • darbiniekiem, kas pieskata bērnus un kas paši var tik pakļauti inficēšanās riskam;
  • iestāžu vadītājiem, kuriem ar normatīvajiem aktiem noteikts pienākums nodrošināt darbinieku un bērnu, kam tiek sniegti bērnu pieskatīšanas pakalpojumi, veselību un drošību.

Infekciju profilakse. Ieteikumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu