Aktualitātes Projekti
Attēls

Ir uzsākts jauns Eiropas projekts IMMUNION, kura kopējais mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības valstu centienus uzlabot vakcinācijas aptveres rādītājus iedzīvotāju vidū, uzlabojot sadarbību starp vakcinācijas jomas speciālistiem un citām ieinteresētām pusēm (plašsaziņas līdzekļiem, veselības aprūpes iestādēm un kopējo sabiedrību), īpaši pievēršot uzmanību komunikācijas jautājumiem, ar mērķi sniegt veselības aprūpes speciālistiem un sabiedrībai uz pierādījumiem balstītu informāciju.

Efektīva komunikācija vakcinācijas jomā, balstoties uz pierādījumiem balstītu informāciju par vakcināciju, kas veicina uzticēšanos un samazina dezinformācijas izplatību, ir būtiskāka kā jebkad agrāk. Lai apmierinātu šīs vajadzības, ir izveidots projekts IMMUNION (“Improving IMMunisation cooperation in the European UNION”).

Turpmāko divu gadu laikā IMMUNION projekta ietvaros tiks veicināti ES centieni uzlabot vakcinācijas aptveres rādītājus iedzīvotāju vidū, izglītojot un apmācot veselības aprūpes speciālistus par to, kā efektīvi komunicēt ar pacientiem un plašsaziņas līdzekļiem par vakcinācijas jautājumiem. Veselības nozares profesionāļus programmā IMMUNION pārstāvēs Vakcinācijas koalīcijas dalībnieki. Projektā tiks izstrādāti arī izglītojoši rīki un materiāli, lai palielinātu vakcinācijas aptveri, jo īpaši mazāk aizsargātās populācijās.

Projektu koordinē organizācija EuroHealthNet (bezpeļņas partnerība, kas apvieno organizācijas un iestādes, kas darbojas sabiedrības veselības, slimību profilakses, veselības veicināšanas un nevienlīdzības samazināšanas jomās) un tā atbalstīs Vakcinācijas koalīciju un veselības aprūpes speciālistu darbu visā Eiropā. Arī Slimību profilakses un kontroles centrs kā EuroHealthNet dalības organizācija ir piekritusi dalībai IMMUNION projektā un darbosies tajā kā sadarbības (asociētais) partneris no Latvijas.

IMMUNION projekts:

  • veicinās ticamu mācību materiālu un rīku pieejamību par vakcināciju veselības aprūpes speciālistiem un studentiem visā Eiropā;
  • stiprinās esošo Vakcinācijas koalīciju, tās ilgtspēju un redzamību;
  • izstrādās un nodrošinās apmācības iespējas veselības aprūpes speciālistiem un studentiem par vakcinācijas komunikāciju;
  • uzlabos sadarbību starp sabiedrības veselības institūcijām, veselības aprūpes speciālistiem un plašsaziņas līdzekļiem, kā arī veicinās uz pierādījumiem balstītas informācijas sniegšanu par vakcināciju;
  • veicinās izpratni par vakcinācijas nevienlīdzības veicinošajiem faktoriem, pievēršot uzmanību neaizsargāto iedzīvotāju grupu vakcinācijas aptveres jautājumiem.

IMMUNION un tā partneri projekta laikā izveidos platformu, kurā tiks apkopota un ievietota uz pierādījumiem balstīta informācija veselības aprūpes speciālistiem un studentiem par vakcinācijas jautājumiem, veselības aprūpes speciālistiem un studentiem tiks īstenotas arī apmācības, semināri un darba grupas. Tāpat projekta laikā tiks izstrādāti vairāki nacionāla mēroga instrumenti ar labās prakses piemēriem, lai veicinātu neaizsargāto iedzīvotāju vakcināciju un nodrošinātu vienlīdzīgu piekļuvi vakcinācijai. Lai saņemtu jaunāko informāciju par projektu un projekta laikā izstrādātos resursus, aicinām pieteikties IMMUNION informatīvajam izdevumam. Reģistrācija IMMUNION informatīvajam izdevumam pieejama šeit.

Projekts IMMUNION pievienojas arī vienai no galvenajām starptautiskajām iniciatīvām, ko organizē Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais birojs, Eiropas Imunizācijas nedēļai, kas notiek no 26. aprīļa līdz 2. maijam. Šī gada kampaņas mērķis ir veidot solidaritāti un uzticību vakcinācijai kā sabiedriskajam labumam, kas glābj dzīvības un aizsargā veselību.