Aktualitātes

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) ir apkopojis provizorisko informāciju par nāves cēloņiem 2021.gada janvārī. Šī gada janvārī mirstība ir bijusi augstāka nekā pagājušā gada janvārī un vidēji janvārī iepriekšējos 5 gados, sasniedzot 168,4 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.

*Janvāra dati ir provizoriski, jo turpinās datu apkopošana

Analizējot mirstību pa nāves cēloņiem redzams, ka pieaugums ir saistīts ar mirstību no Covid-19, šī gada pirmajā mēnesī 583 nāves gadījumos Covid-19 ir bijis nāves pamatcēlonis. Ņemot vērā, ka saslimstība ar Covid-19 strauji pieauga no pagājušā gada novembra, tad mirstības datos tas atspoguļojas pagājušā gada decembrī un šī gada janvārī.

Reizi mēnesī detalizēti provizoriskie mirstības dati tiek publicēti Veselības statistikas datubāzē (https://statistika.spkc.gov.lv/): par mirstību sadalījumā pa mēnešiem un nāves cēloņiem skatīt šeit, mirušo skaitu sadalījumā pa nedēļām un reģioniem skatīt šeit, savukārt mirušo skaitu sadalījumā pa nedēļām, dzimumiem un vecuma grupām skatīt šeit.

Mirstības pieaugums lielākoties ir saistīts ar mirstību lielākā vecumā. Jaunākajās vecuma grupās netiek novērots būtisks mirstības pieaugums. 2020.gada pēdējās nedēļās (49.-52.nedēļa) vīriešiem virs 60 gadu vecuma tiek novērota augstāka mirstība nekā tā bija iepriekšējos piecos gados vidēji, īpaši augsta mirstība ir novērojama vīriešiem virs 80 gadu vecuma. 

*Grafikā nav iekļautas 53. un 1.nedēļa, jo tās nav pilnas nedēļas un tādejādi nav savstarpēji salīdzināmas. Datu ievade par 2021.gada 5.nedēļu vēl turpinās.

Sievietēm augstāki mirstības rādītāji pagājušā gada beigās un šī gada sākumā ir novērojumi vecuma grupās virs 70 gadiem.

*Grafikā nav iekļautas 53. un 1.nedēļa, jo tās nav pilnas nedēļas un tādejādi nav savstarpēji salīdzināmas. Datu ievade par 2021.gada 5.nedēļu vēl turpinās.

Analizējot mirstības datus reģionālā griezumā, arī ir redzamas atšķirības. Vidzemes reģionā pagājušā gada nogalē ir neliels mirstības pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo 5 gadu vidējiem rādītājiem, tomēr šī gada pirmajās nedēļās ir vērojams pieaugums. Kurzemes reģionā šis pieaugums nav ļoti ievērojams ne pagājušā gada nogalē, ne šī gada sākumā. Savukārt Rīgā, Zemgalē un Latgalē pieaugums ir ievērojams. 2021.gada pirmajās nedēļās kopumā Latvijā ir vērojama situācijas stabilizācija un neliela mirstības samazināšanās, salīdzinot ar decembri, tomēr ir reģioni, kur vēl arvien tā ir ievērojami augstāka nekā 5 iepriekšējo gadu vidējā mirstība.

*Grafikā nav iekļautas 53. un 1.nedēļa, jo tās nav pilnas nedēļas un tādejādi nav savstarpēji salīdzināmas. Datu ievade par 2021.gada 5.nedēļu vēl turpinās.