Covid-19 Preses relīzes

Analizējot pieejamos datus par saslimstību, stacionēšanu un mirstību ar Covid-19 janvārī saistībā ar vakcinācijas statusu, redzams, ka ļoti būtiski ir cilvēkiem saņemt balstvakcīnu. Tomēr datos par stacionēšanas gadījumiem un mirstību redzam, ka  primārā vakcinācija joprojām nodrošina labu efektu pret smagu slimības gaitu, nepieciešamību Covid-19 ārstēt slimnīcā un nāvi. Tādēļ speciālisti aicina, ja pagājis noteiktais periods, jādodas saņemt balstvakcīnu.  

Janvārī Latvijā cilvēkiem ar primāro vakcināciju Covid-19 infekcija konstatēta 1,2 reizes retāk nekā nevakcinētajiem vai daļēji vakcinētiem, salīdzinot saslimstības intensitāti (uz 100 000 iedzīvotajiem) vakcinēto un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū, bet tie, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju, saslimstība tika reģistrēta 2,6 reizes retāk.  

Savukārt stacionāros vakcinētie (ar primāro vakcināciju) nonāca 2,1  reizi retāk (uz 100 000 iedzīvotajiem)  nekā nevakcinētie/daļēji vakcinētie pacienti, bet tie, kuriem bija arī balstvakcinācija, 6,1 reizi retāk. Nāves gadījumu biežuma (uz 100 000 iedzīvotajiem) salīdzinājums parāda, ka  cilvēku, kuriem bija primārā vakcinācija, nāves risks Covid-19 infekcijas gadījumā bija 3,5 reizes zemāks nekā nevakcinētajiem/daļēji vakcinētajiem, bet tiem, kuri bija saņēmuši balstvakcināciju, nāves risks Covid-19 infekcijas gadījumā bija 39,6 reizes zemāks.  

!Atgādinām:  ne visiem cilvēkiem vakcīnas izraisa vienādi augstu aizsardzību. Jāņem vērā, ka augstas Covid-19 izplatības gadījumā, infekcija biežāk skar arī vakcinētos cilvēkus. Tāpat, pieaugot vakcinēto cilvēku skaitam, kopējā saslimstībā matemātiski pieaug arī infekcijas gadījumu īpatsvars vakcinētajiem cilvēkiem. Tomēr saslimšanas risks nevakcinētajiem cilvēkiem joprojām ir ievērojami augstāks, salīdzinot infekcijas biežumu vakcinēto un nevakcinēto cilvēku grupā. 

Pagājušajā nedēļā Latvijā Covid-19 jaunatklāto gadījumu skaits pieaudzis par 14,3 % 

Aizvadītajā nedēļā, no 31. janvāra līdz 6.februārim, jaunatklāto Covid-19 gadījumu skaits pieaudzis, par 14,3%. Pēdējās septiņās dienās par 18,1% pieaudzis arī  stacionēto pacientu skaits, vidēji dienā slimnīcās nonāk 127 cilvēki, saglabājas arī ievērojams pacientu skaits ar smagu slimības gaitu.  

Vidēji dienā tika veikti  22 409 testi, savukārt vidēji dienā atklāts 8731 jauns gadījums. No visiem veiktajiem testiem 15% (24 161 tests) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 85% (132 703 testi) pārējiem iedzīvotājiem. No pozitīvajiem Covid-19 gadījumiem 12% (7456 inficētie) bija saistīti ar izglītības iestāžu skrīningu, bet 88% (53 660 inficētie) pārējā sabiedrības daļā. Tomēr neraugoties uz testu skaita samazinājumu, Covid-19 gadījumu skaits iepriekšējā nedēļā turpināja pieaugt. 

Covid-19 infekcijas reproduktivitātes koeficients (R) aizvadītājā nedēļā nedaudz samazinājies – 1,10 (nedēļu iepriekš 1,39), kas parāda infekcijas slimības izplatīšanos sabiedrībā.  

Salīdzinot infekcijas izplatības intensitāti uz 100 000 iedzīvotāju vakcinēto, balstvakcīnu saņēmušo un nevakcinēto/daļēji vakcinēto cilvēku vidū pagājušajā nedēļā, cilvēkiem, kuri bija saņēmuši primāro vakcināciju, Covid-19 infekcija konstatēta vienlīdz bieži kā nevakcinētiem/ daļēji vakcinētiem cilvēkiem  Latvijā, bet 2,6 reizes retāk tiem, kuri bija saņēmuši arī balstvakcināciju. 

Atgādinām! Pieaugot  vakcinēto skaitam  un Covid-19 infekcijas izplatībai turpinoties pārsvarā nevakcinēto cilvēku vidū, kopējā saslimstībā pieaugs vakcinēto cilvēku infekcijas gadījumu īpatsvars. Taču vakcinēto cilvēku vidū saslimšana visbiežāk norit vieglākā formā un ar retāku stacionēšanas nepieciešamību, tāpēc vakcinēto un saslimušo cilvēku īpatsvara rādītājs vienmēr jāvērtē kontekstā ar vakcinācijas novērsto Covid-19 gadījumu skaitu sabiedrībā kopumā.  

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas vidējais rādītājs nedēļas laikā palielinājies līdz 3604,5 (nedēļu iepriekš – 3111,2). Covid-19 saslimstības 14 dienu kumulatīvais rādītājs uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Latvijā šobrīd ir 4465,9 (pirms nedēļas – 2499,9). Igaunijā rādītājs palielinājies un aizvadītās nedēļas laikā sasniedzis 5143,4 (nedēļu iepriekš – 3212,2). Lietuvas rādītājs pieaudzis līdz 4371,7 (pirms nedēļas – 2434,2). 

Aicinām iedzīvotājus vakcinēties pret Covid-19!   

Vakcinācija ir drošākais un efektīvākais veids, kā pasargāt sevi no smagām slimības formām un kopīgiem spēkiem mazināt Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā.  Par konkrēta ražotāja vakcīnas pieejamību izvēlētajā vakcinācijas punktā iedzīvotāji var uzzināt šeit. Atgādinām, ka balstvakcinācija spēj pastiprināt cilvēka imūno atbildi uzreiz, aizsargājošais efekts pēc vakcinācijas veikšanas ir jau nākamajā dienā.  Balstvakcināciju aicinām doties saņemt uzreiz, neatliekot uz vēlāku laiku.  Īpaši aicinām neatlikt balstvakcinācijas saņemšanu riska grupās esošās personas, personas no 40 gadu vecuma un personas, kas pirmreizējo vakcināciju saņēmušas pavasarī vai vasaras sākumā.  

Atgādinām, ka joprojām jāievēro spēkā esošie drošības noteikumi un Covid-19 profilakses pasākumi, piemēram:     

  • nedoties uz sabiedriskām vietām pat ar mazākajiem elpceļu saslimšanas simptomiem (piemēram, kakla sāpēm, nelielu klepu, paaugstinātu ķermeņa temperatūru), 

  • roku higiēna (regulāra roku mazgāšana un/vai dezinfekcija),     

  • pareiza sejas maskas lietošana (maskai nosedzot degunu un zodu),     

  • regulāra telpu vēdināšana (vairākas reizes dienā, plaši atverot logus, lai svaigais gaiss pēc iespējas vairāk cirkulētu telpā),  

  •  iespēju robežās strādāt attālināti. 

*Vairāk par Covid-19 statistiku: 

Papildu informācija Covid-19 slimniekiem un  kontaktpersonām  

Papildu informācija par vakcināciju pret Covid-19  

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par vakcīnām