Aktualitātes
attēls

2019.gada 12. aprīlī  darba vizītē Latvijā ieradās Eiropas narkotiku un narkomānijas centra (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)) direktors Aleksis Gūsdēls. Tā kā Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir viens no Reitox nacionālo narkotiku fokālajiem punktiem, A. Gūsdēls vizītes laikā tikās ar SPKC vadību un speciālistem, lai pārrunātu dažādus, ar narkotiku politiku saistītus jautājumus un aktualitātes.

Tikšanās laikā EMCDDA direktors tika iepazīstināts ar SPKC struktūru, funkcijām, kā arī ar nacionālā līmenī līdz šim īstenotajām un turpmāk plānotajām aktivitātēm narkotiku politikas jomā. Sarunas laikā A. Gūsdēls pauda redzējumu par Eiropas monitoringa sistēmas attīstību nākotnē un laipni piedāvāja nepieciešamības gadījumā sniegt metodisku palīdzību un atbalstu dažādu, ar narkotiku politiku saistītu, izaicinājumu pārvarēšanā Latvijā.

attēls