Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) turpina epidemioloģisko izmeklēšanu patversmē, kurā uzturas iemītnieki bez patstāvīgas dzīvesvietas. Tā kā sākotnēji diviem saslimušajiem iemītniekiem tika apstiprināta COVID – 19 infekcija, un ievērojot minētās patversmes darbības specifiku, nenoturīgu klientu plūsmu, viņu piederību sociālā riska grupai un ar to saistītiem turpmākiem infekcijas izplatīšanas riskiem sabiedrībā, pamatojoties uz Normatīvajiem aktiem, ar Veselības ministrijas 30.03.2020. rīkojumu Nr.65 “Par karantīnas režīma noteikšanu” tika noteikts karantīnas režīms patversmē.

Patversmes administrācijai SPKC epidemiologi sniedz rekomendācijas, notiek konstruktīva sadarbība. Šobrīd netiek uzņemti jauni klienti, izņemot tos klientus, kuri laika posmā no 2020.gada 28.marta līdz 2020.gada 30.martam ir pametuši patversmi. Iemītniekiem tiek nodrošināta medicīniskā uzraudzība divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru, noteikts, ka parādoties akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (klepus, drudzis, elpas trūkums), nekavējoties jāzvana pa tālruni 8303. Jāievēro distancēšanās (2m), rūpīga roku mazgāšana.

Visi patversmes iedzīvotāji uzturas patversmē, patversmes darbiniekiem (kontaktpersonām) noteikta pašizolācija mājās, izņemot, ja darbinieki dzīvo un veic pienākumus patversmē.

Patversmē uzturas 138 iemītnieki, organizētās laboratoriskās testēšanas rezultāti no rīta norāda, ka 27 apstiprināti COVID – 19 saslimšanas gadījumi, noteikts tuvāko kontaktpersonu loks.