NVPT aktualitātes

Šodien, 9. decembrī, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) organizēja Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla (NVPT) semināru, kura laikā apliecinājumi par uzņemšanu tīklā tika pasniegti 72 pašvaldībām. Kopā NVPT šobrīd darbojas jau 112 pašvaldības. Seminārā Latvijas pašvaldību pārstāvjiem tika sniegta informācija par NVPT paveikto 2016. gadā un plānoto 2017. gadā, par Eiropas Sociālā Fonda projekta ieviešanas procesa virzību un sasaisti starp Veselības ministrijas un pašvaldību projektiem un iepirkumu organizāciju Eiropas Sociālā fonda finansētajos projektos.

Semināra dalībnieku prezentācijas:

Atgādinām, ka Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla mērķis ir sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī.

Lai kļūtu par NVPT dalībnieci, pašvaldībai ir jābūt pašvaldības domes atbalstam, jānozīmē tīkla koordinators un atbildīgā politiskā amatpersona, kā arī jāpilda citi kritēriji. Plašāka informācija SPKC mājaslapā.

attēls